Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim.

 

Ustanowienie roku powinno przyczynić się do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podjęcia partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, co wpłynie na atrakcyjność regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie roku zaprezentowane zostaną zawody rzadkie, które powoli zanikają, jak również nowe, związane z nowymi technologiami.

Źródło: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-wspiera-rzemioslo

 

Zawody rzemieślnicze sięgają swoją historią do wielowiekowej tradycji. Dzięki szeroko pojętej popularyzacji rzemiosła oraz jego historii, będzie możliwa identyfikacja oraz poszerzanie wiedzy na temat dawnych zawodów. Chcemy przybliżyć dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, wybrane zawody rzadkie np. kołodzieja, ludwisarza, płatnerza, bednarza czy snycerza. Dziś niektórzy nie znają nazw tych zawodów, nie mówiąc już o określeniu czym dokładnie zajmowała się dana osoba. A przecież nie tak dawno byli to bardzo ważni ludzie i nie do pomyślenia było, aby w jakimś miasteczku zabrakło któregoś z nich.

 

 

web icon Prezentacja na platformie Thinglink

web icon Film - Wydarzenie Miesiąca. Rok Rzemiosła w Województwie Śląskim. Zawody dawne.

web icon Film - Rzemiosło w zbiorach specjalnych PBW w Katowicach

web icon Fotorelacja z Konferencji zorganizowanej przez PBW w Katowicach "Rzemiosło niejedno ma imię… O rzemiośle w historii, kulturze, literaturze i sztuce"