Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach w 2022 roku została beneficjentem "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

 

Biblioteka otrzymała wsparcie w wysokości 3750 zł (w tym 750zł wkład własny) na zakup zbiorów w ramach realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 (Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

 

Otrzymana dotacja została przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej w celu wzbogacenia zbiorów i poszerzenia oferty biblioteki.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3: "Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych".

 

 

www icon Wykaz książek zakupionych w ramach Programu

 

 

 

Grafika z logotypami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz instytucji wspierających