Portret Ignacego Łukasiewicza

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignacy_Lukasiewicz.jpg

 

W 2022 roku przypada 200 rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, farmaceuty i przedsiębiorcy, który zasłynął jako wynalazca lampy naftowej oraz założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej.

 

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników, ustanawia rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza" – czytamy w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza podjął także Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)

web icon Gra edukacyjna na platformie Genially