Zdjęcie Marii Grzegorzewskiej

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Maria_Grzegorzewska.jpg

 

 

Rok 2022 Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony Rokiem Marii Grzegorzewskiej, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

 

Maria Grzegorzewska to wybitny naukowiec i działaczka społeczna, propagatorka idei humanizmu. To także inicjatorka rozbudowy szkolnictwa specjalnego w Polsce oraz organizatorka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, specjalizującego się w przygotowaniu nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dzięki jej zaangażowaniu powstało jedno z pierwszych w Europie, wydawane do dziś, czasopismo "Szkoła Specjalna".

 

 

web icon Prezentacja na platformie Genially

web icon Materiały w sieci (kolekcja na platformie Wakelet)