Najnowszy numer półrocznika jest już dostępny w wersji online.

 

 

Dwudziesty zeszyt "Dialogów Bibliotecznych" otwierają teksty nawiązujące do bieżących wydarzeń z życia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach – VII konferencji regionalnej z cyklu Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł oraz jubileuszu 60-lecia naszej jaworznickiej filii.

W dziale Sieciow@nie kontynuujemy temat bezpłatnych narzędziach internetowych, które mogą być przydatne w działaniach na rzecz promocji biblioteki i pracy dydaktycznej  z uczniami. Tym razem przybliżamy Państwu zasady korzystania z aplikacji FreeOnlinePhotoEditor oraz Puzzli Online.

Polecamy także pozostałe materiały, wypracowane w toku codziennej praktyki bibliotekarskiej – artykuł o zajęciach promujących czytelnictwo wśród młodzieży, konspekty oraz zestawienie bibliograficzne nawiązujące do szóstego kierunku polityki oświatowej państwa (Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty).

Pełną zawartość najnowszego numeru oraz wszystkie numery archiwalne opublikowano w zakładce "Dialogi Biblioteczne".

Zapraszamy do lektury.