Gwarowy zawrót głowy

Quiz przeznaczony dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej

Test sprawdzający wiedzę z zakresu dialektu gwary śląskiej, tradycji i kultury Górnego Śląska

https://wordwall.net/pl/resource/5663467

 

Bliżej Śląska

Górny Śląsk: gwara, zabytki, osoby wpisane w historię Śląska, miejsca, które warto zobaczyć

Quiz przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

https://wordwall.net/pl/resource/4574294

 

Śląskie dziedzictwo kulturowe

Jak dobrze znasz zabytki Górnego Śląska?

Quiz przeznaczony dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO2C_Vex9KdkjOH4Ay3Ns1b3NOiLCUuV1lOLn3otg1OwkQMQ/viewform?usp=sf_link

 

To co daje uciechę. Gry i zabawy na Górnym Śląsku.

 

 

Mitologia śląska - prezentacja na platformie Genially

https://view.genial.ly/61362fbf6bbd370de2bd3179/presentation-mitologia-slaska

 

Mitologia Śląska - quiz

Quiz dotyczący antologii śląskiej demonologii ludowej. Rozwiązując test sprawdzisz swoją wiedzę o śląskich demonach: utopcach, kopalnianych duchach, strzygach i innych zjawach.

Zapraszamy do podjęcia wyzwania.

Życzymy powodzenia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3XhXjR3TZZObhqBhCQJ36VaoVaNHzpKf00URUafpZFIy9KA/viewform?usp=sf_link

 

Przepowiednie pogody i urodzaju na Śląsku. Quiz z zakresu edukacji regionalnej.

https://forms.gle/N1hbUqGitiNajo5fA

 

"Związani ze Śląskiem" - quiz

https://forms.gle/Q2HRfxeEQq6qk3Ah8

 

"Podróżowanie po naszymu, czyli po śląsku"

https://forms.gle/2WGV4kaD2uebHnJT6

 

Miasta Górnego Śląska. Katowice - prezentacja na platformie Genially

https://view.genial.ly/61652f6c3a83f50dc9863f43/presentation-edukacja-regionalna