Portret Józefa Wybickiego

źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Józef_Wybicki_by_Marcello_Bacciarelli_1811.png

 

200 lat temu zmarł Józef Wybicki – pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zaangażowany w sprawy kraju - pracował nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja, brał udział w przygotowaniach do Insurekcji Kościuszkowskiej, wraz z gen. Henrykiem Dąbrowskim organizował Legiony Polskie we Włoszech. Tam też napisał pieśń - Mazurek Dąbrowskiego, który stał się polskim hymnem narodowym.

 

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku Józefa Wybickiego, oddając hołd jego dokonaniom, ustanawia rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego".

 

 

web icon Tekst uchwały Sejmu RP

web icon Materiały w sieci - kolekcja na platformie Wakelet

web icon Ważne wydarzenia z życia Józefa Wybickiego – połącz w pary - quiz na platformie Wordwall

web icon Józef Wybicki – życie prywatne - test wiedzy na platformie Wordwall

web icon Józef Wybicki – twórczość - anagram na platformie Wordwall