Zapraszamy do udziału.

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

oraz

Stowarzyszenie "Wielka Liga",

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach,

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach,

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

zapraszają dyrektorów i nauczycieli katowickich szkół i przedszkoli

do udziału w konferencji ONLINE

 

"Kształtujemy gusta młodego czytelnika"

 

inaugurującej Konkurs Katowicka Wielka Liga Czytelników w roku szkolnym 2020/2021,

która odbędzie się 16 października 2020 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

https://www.womkat.edu.pl/pl/Szczegoly_oferty/?id=269409/Ksztaltujemy_gusta_mlodego_czytelnika

 

 

logo Wielkiej Ligi Czytelników