Zaproszenie do udziału.

 

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji
Festiwalu Edukacyjnego.

 

Szczegółowe informacje, zapisy oraz program dostępne na:
https://www.womkat.edu.pl/pl/Info/Festiwal_Edukacyjny

  Festiwal Edukacyjny WOM 2019 - plakat informacyjny