Wyniki.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „Magiczne miejsce”, adresowanego do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

Jurorami byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach, którzy podczas zabawy z okazji Dnia Dziecka w głosowaniu wybrali najlepsze prace.

Zwycięzcami zostali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Katowicach:

I miejsce - Amelia Modzelewska

II miejsce - Artur Piwko

III miejsce – Leonard Gawron

Wyróżnienie Organizatora otrzymała praca Zyty Stumpf.

Gratulujemy!

 

 magiczne miejsce1  magiczne miejsce1  magiczne miejsce1  magiczne miejsce1