WOJCIECH KORFANTY (1873-1939).

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2008

Oprac. Barbara Michałek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
  KSIĄŻKI

 1. KORFANTY w anegdocie / Jadwiga Lipońska-Sajdak. - Katowice : Muzeum Historii Katowic, 1998. - 43 s. : fot. ; 21 cm
 2. KOŚCIÓŁ a polityka : zadania Związku Katolickich Towarzystw Polek / Wojciech Korfanty ; do dr. przygot., wstępem, posł., koment. i przypisami opatrzyła Helena Karczyńska. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1996. - XXXVII, 48 s. : il. ; 20 cm
 3. LISTY Wojciecha Korfantego i Karola Popiela, przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji / zebrał i oprac. Henryk Przybylski. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2004. - 216 s., [20] s. tabl. kolor. : fot. ; 31 cm
 4. NIE tylko o Korfantym : jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscycie w świetle ostatnich badań : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kapały ; [aut. Edward Długajczyk i in.]. - Bytom : Muzeum Górnośląskie, 2000. - 282 s. ; 24 cm
 5. W STULECIE pobytu Wojciecha Korfantego we Wrocławiu / oprac. Adam Maksymowicz ; Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Wrocław : Wydaw. Biuro Tłumaczeń, 2000. - 40 s., [2] k. tabl. : il. ; 21 cm
 6. WOJCIECH Korfanty / Jan Kudera ; z rękopisu wydobył i posłowiem opatrzył Wojciech Janota. - Katowice : Biblioteka Śląska, 1999. - 52 s. : il. ; 15 cm
 7. WOJCIECH Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność / Edward Balawajder ; przedm. Damian Zimoń. - Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 2001. - 360 s., [15] s. tabl. : il. ; 22 cm
 8. WOJCIECH Korfanty : przywódca chadecji na Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej / Lech Szaraniec. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1997. - 16 s. ; 21 cm
 9. WOJCIECH Korfanty i Chrześcijańska Demokracja wobec mniejszości niemieckiej w województwie śląskim / Maria Wanda Wanatowicz // W: WIEKI stare i nowe. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1991). - T. 2 / red. Idzi Panic, Maria W. Wanatowicz. - S. 194-226
 10. WOJCIECH Korfanty 1873-1939. - Katowice : Muzeum Historii, [2000]. - Teka (18 k. tabl. jednostr.) : fot. ; 43x31 cm
 11. WOJCIECH Korfanty 1873-1939 : w 130 rocznicę urodzin / pod red. Teresy Kulak. - Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego, 2003. - 108 s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Prace Historyczne / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego ; 34)


  ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 12. CHCEMY do Polski?... [przemówienie wygłoszone w Reichstagu 25 X 1918 r.] / Wojciech Korfanty ; tł. Stanisław Wilczek // Śląsk. - 2002, nr 6, s. 51-55
 13. DO końca wierna, lojalna i dumna : Elżbieta Korfantowa, żona śląskiego bożyca / Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2008, nr 12, s. 32-36 : fot.
 14. DOM Korfantego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1997, nr 9, s. 68
 15. EPIZODY z Korfantym [postać Korfantego w filmach fabularnych] / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1996, nr 4, s. 47
 16. HONOROWANIE Korfantego [pośmiertne przyznanie Orderu Orła Białego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik w Katowicach] / (JFL) // Śląsk. - 1997, nr 8, s. 5
 17. JAK Korfanty uzyskał pierwszy górnośląski mandat dla Polaków : wybory do Reichstagu w Katowicach i Zabrzu / Helmut Neubach ; tł. z niem. Joanna Rostropowicz // Zeszyty Eichendorffa. - Z. 10 (2005), s. 28-41
 18. KORFANTY - prawodawca / Józef Musioł // Śląsk. - 1999, nr 8, s. 20-21
 19. LATA szkolne Wojciecha Korfantego / Jadwiga Lipońska-Sajdak // Kronika Katowic. -T. 5 (1995), s. 59-64
 20. MÓJ mąż - Wojciech Korfanty / M. Kudera // Nasza Gazeta. - 1996, nr 4, s. 6-7
 21. MYŚLAMI zawsze była z Polską : wspomnienie o Eugenii Korfantowej (1913-2006), synowej Wojciecha Korfantego. Cz. 1 / Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2007, nr 4, s. 36-39
 22. MYŚLAMI zawsze była z Polską : wspomnienie o Eugenii Korfantowej (1913-2006), synowej Wojciecha Korfantego. Cz. 2 / Barbara Szmatloch. // Śląsk. - 2007, nr 5, s. 30-33
 23. NIEMIECCY politycy i opinia publiczna wobec Wojciecha Korfantego (1922-1926) / Tomasz Falęcki // Studia Śląskie. - T. 56 (1997), s. 233-245
 24. OSTATNIE lata Korfantego / Henryk Przybylski // Śląsk. - 1998, nr 8, s. 30-32
 25. OSTATNIE przemówienie Korfantego w Reichstagu / Tadeusz Kijonka // Śląsk. - 2002, nr 6, s. 50
 26. POBYT Wojciecha Korfantego w Czechosłowacji w świetle materiałów praskiego ministerstwa spraw wewnętrznych / Tomasz Falęcki // Szkice Archiwalno-Historyczne. - Nr 1 (1998), s. 39-43
 27. POGRZEB Korfantego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1999, nr 8, s. 22-24
 28. POLSKO! bądź nam matką : nad przemówieniem Wojciecha Korfantego wygłoszonym 20 czerwca 1922 roku w Katowicach // Śląsk. - 2002, nr 6, s. 55-56
 29. POWRÓT w spiżu [odsłonięcie pomnika Wojciecha Korfantego w Katowicach] / Tadeusz Kijonka / / Śląsk. - 1999, nr 8, s. 4
 30. PRÓBA mediacji biskupa Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym w 1930/31 r. / Jarosław Macała //Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia. - Nr 118 (1995), s. 31-37
 31. SESJA naukowa poświęcona Wojciechowi Korfantemu : (Kraków, 26-27 marca 2004) / Iwona Choncia // Studia Historyczne. - 2004, z. 3/4, s. 415-417
 32. SŁAWNI Polacy w historii oręża polskiego - medale pamiątkowe : c.d. / Ryszard Gajda [Edward Rydz-Śmigły, król Bolesław Chrobry, Wojciech Korfanty, gen. Tadeusz Komorowski ''Bór'', król Władysław Łokietek] // Przysposobienie Obronne - Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 2, s. 122-125
 33. TO był ktoś! [praca nad pomnikiem Korfantego] / Wiesława Konopelska // Śląsk. -1998, nr 8, s. 28-29
 34. TRAGEDIA Korfantego / Jan F. Lewandowski // Śląsk. - 1997, nr 6, s. 7
 35. UPARŁ się być Polakiem [130. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego] / Franciszek Kucharczak // Gość Niedzielny. - 2003, nr 19, s. 23
 36. WOJCIECH Korfanty / Ksawery Pruszyński // Śląsk. - 2003, nr 4, s.60-61
 37. WOJCIECH Korfanty sprzed 80 lat we wspomnieniach polityków polskich / Henryk Przybylski // Kronika Katowic. - T. 8 (1999), s. 5-17
 38. WOJCIECH Korfanty wobec idei demokratycznego państwa / Aleksander Kwiatek // Kwartalnik Opolski. - 2006, nr 1, s. 3-16
 39. WOJCIECH Korfanty wobec powstań narodowowyzwoleńczych w latach 1918-1921 / Dariusz Matelski // Kronika Katowic. - T. 5 (1995), s. 35-58
 40. WOJCIECHA Korfantego droga do niepodległości / Seweryn A. Wisłocki // Niepodległość i Pamięć. - 2003, nr 1, s. 83-94
 41. WOJCIECHA Korfantego portret wielowymiarowy / Edward Długajczyk // Śląsk. - 2001, nr 5, s. 6-8, 33
 42. WSPOMNIENIE rodzinne o Wojciechu Korfatnym / Eugenia Korfanty // Śląsk. -1999, nr 3, s. 52-53
 43. ZABRZE w legendzie i dziele Wojciecha Korfantego / Wacław Długoborski // Orbis Interior. - Nr 2 (2000), s. 71-87