POLSKA - HISTORIA NAJNOWSZA.
HISTORIA - NAUCZANIE, WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE.


Zestawienie bibliograficzne w wyborze.
Na podstawie zbiorów wPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.

Oprac. Barbara Michałek, Katarzyna Herich
Książki

 1. CZY zdasz egzamin z historii Polski 1914-1991 : pytania i odpowiedzi dla maturzystów, kandydatów na studia i nauczycieli / Jacek Gorzkowski, Joanna Modrzejewska-Leśniewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. - 196 s. ; 17 cm. - ISBN 83-01-11314-6
 2. EDUKACJA dla demokracji : strategie zmian a kompetencje obywatelskie / Kazimierz Przyszczypkowski. - Toruń ; Poznań : EDYTOR, 1999. - 157 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87284-08-4
 3. EDUKACJA historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009]. - 167 s. ; 24 cm. - (Podstawa Programowa z Komentarzami ; t. 4)
 4. EDUKACJA historyczna w szkole : teoria i praktyka / Ewa Chorąży, Danuta Konieczka-Śliwińska, Stanisław Roszak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 401 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-01-15443-1
 5. EDUKACJA obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 476 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-978-5
 6. FILOZOFICZNE podstawy programu wychowania : rodzina-naród-państwo : memoriał w sprawie edukacji narodowej / Adolf E. Szołtysek. - Katowice : ESSE, 1999. - 111 s. ; 19 cm. - ISBN 83-912001-0-8
 7. HISTORIA i wychowanie / Jerzy Maternicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 278 s. ; 20 cm. - ISBN 83-02-04243-9
 8. HISTORIA Polski 1914-1990 / Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert). - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. - 440 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-10677-8
 9. HISTORIA Polski 1914-1991 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - 442 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-11014-7
 10. HISTORIA Polski 1914-1996 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 469 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-12433-4
 11. HISTORIA Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 10 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 499 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-14242-1
 12. HISTORIA Polski dla zagubionych / Dawid Lasociński. - [Wyd. 4]. - Łódź : Piątek Trzynastego, 1998. - 189 s. ; 21 cm. - ISBN 83-909010-6-4
 13. HISTORIA Polski od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Jerzy Topolski. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Polczek, 1992. - 344 s. : il. ; 21 cm + 3 mapy. - ISBN 83-85272-05-4
 14. HISTORIA Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000. - 464 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7177-129-0
 15. HISTORYCZNE konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 256 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-985-3
 16. KALENDARZ historyczny : polemiczna historia Polski / Jerzy Łojek. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Alfa, 1996. - 718 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Utworów Wybranych Jerzego Łojka). - ISBN 83-7001-856-4
 17. KOMPENDIUM wiedzy o państwie współczesnym / Konstanty Adam Wojtaszczyk. - [Wyd. 2]. - Warszawa : LIBER, 1996. - 211 s. ; 21 cm. - ISBN 83-903846-5-5
 18. OBOWIĄZEK i odpowiedzialność / red. Charles N. Quigley ; [tł. z ang. M. Jodczyk-Dudanowicz]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1993. - 78 s. : il. ; 30 cm. - (Prawo w Społeczeństwie Demokratycznym). - ISBN 83-85910-03-4
 19. PATRIOTYZM dzisiaj / Jacek Salij. - Poznań : W drodze, 2005. - 338 s. ; 19 cm. - ISBN 83-7033-541-1
 20. PATRIOTYZM, nacjonalizm, stereotypy narodowe w edukacji historycznej : materiały z seminarium polskich i austriackich nauczycieli historii w Krakowie, 19-21 października 1994 r. : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Zaufal, Haliny Wesołowskiej. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995. - 114 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86671-21-1
 21. POLSKA i świat w XX wieku / Witold Pronobis. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990. - 620 s. : mapy ; 21 cm
 22. SENS dziejów Polski / Janusz Pajewski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1996. - 14 s. ; 21 cm. - (Wykłady Inauguracyjne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 36). - ISBN 83-232-0824-7
 23. STUDIA nad świadomością historyczną Polaków / pod red. Jerzego Topolskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1994. - 284 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86138-97-1
 24. TERMINY z wiedzy o społeczeństwie : słownik szkolny / Andrzej Korytko, Paweł Letko, Edward A. Mierzwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 168 s. ; 21 cm. - ISBN 83-02-07812-3
 25. WIEDZA o społeczeństwie od A do Z : repetytorium / Jerzy Suprewicz. - Warszawa : KRAM, 1998. - 328 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86075-77-5
 26. WSPÓŁPRACA między narodami i wychowanie dla pokoju - problemy społeczne i pedagogiczne / Eugenia Anna Wesołowska. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993. - 162 s. ; 24 cm. - (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika). - ISBN 83-231-0397-6
 27. WYBÓR tekstów pomocniczych dla nauczycieli Kształcenia Obywatelskiego : w ramach programu Edukacja Obywatelska w Społeczeństwie Demokratycznym. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1993. - 278 s. : il. : 28 cm. - (Edukacja Obywatelska)
 28. WYCHOWANIE ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : Jedność, 2006. - 282 s. ; 24 cm. - (Wychowanie ku wartościom ; t. 2). - ISBN 83-7442-310-2
 29. WYCHOWANIE patriotyczne młodzieży / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego. - Bydgoszcz : Arcanus, 1995. - 212 s. ; 24 cm. - ISBN 83-901769-6-3
 30. Z DEMOKRACJĄ na ty : materiały pomocnicze / Aleksander Pawlicki, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Civitas, 2006. - 413 s. : il. ; 24 cm. - (Edukacja Prawna i Obywatelska). - Materiały towarzyszą podręcznikowi "Z demokracją na ty" wydanemu w 2002 r. - ISBN 83-914507-3-2. - EAN 9788389623249
 31. ŹRÓDŁA w edukacji historycznej / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2006. - 320 s. : il. ; 24 cm. - (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne ; 3). - ISBN 83-7352-145-3


Artykuły z czasopism, rozdziały z książek

 1. BIOGRAFIE historyczne we współczesnych podręcznikach historii / Krystyna Budzianowska // W: OPIEKA i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 13-27
 2. CO czytają uczestnicy olimpiady historycznej? / Grażyna Okła // Mówią Wieki. - 2006, nr 4, wkładka s. (6)
 3. CZY polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45
 4. CZY szkoła kształtuje postawy obywatelskie młodzieży? : wykorzystane czy zaniechane szanse / Anna Zielińska // W: ZANIEDBANE i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - S. 307-319
 5. EDUKACJA na rzecz demokratycznego społeczeństwa / Dorota Gierszewski // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 153-162
 6. EDUKACJA obywatelska / Karolina Kaszlińska // W: EDUKACJA społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak. - Warszawa : tCHu, 2009. - S. 121-131
 7. EDUKACJA obywatelska w polskiej szkole - szansa na rozwój kompetencji obywatelskich młodych ludzi? / Beata Nosek // W: FUNKCJONOWANIE współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2012. - (Engram). - S. 137-145
 8. HISTORIA : nauka o wartościach / Tomasz Tokarz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 37-41
 9. HISTORIA i nowoczesność / Michał Komuda // Meritum. - 2009, nr 4, s. 59-61
 10. HISTORIA i społeczeństwo - co to takiego? // Mówią Wieki. - 2013, nr 4, wkładka: "Mówią Wieki" w szkole s. (13-15)
 11. HISTORIA i społeczeństwo - nowy przedmiot okiem eksperta / Jolanta Choińska-Mika // Mówią Wieki. - 2013, nr 2, wkładka: "Mówią Wieki" w Szkole s. (14-16)
 12. HISTORIA społeczno-naturalna jako odpowiedź na wyzwania naszych czasów / Edward S. Kulpin ; tłum. Maciej Bogunia // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 1, s. 5-11
 13. JAKI powinien być dobry obywatel? : koncepcje obywatelstwa polskich nastolatków w perspektywie porównawczej / Anna Zielińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 119-141
 14. JESZCZE o formułowaniu ocen wydarzeń i postaci historycznych / Melania Sobańska-Bondaruk // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 1, s. 40-47
 15. KONSEKWENCJE postmodernizmu dla historii i edukacji historycznej / Joanna Garbula-Orzechowska // W: ZANIEDBANE i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - S. 446-455
 16. KSZTAŁTOWANIE postaw patriotycznych i obywatelskich na przykładzie pracy z patronem szkoły / Anita Toborek [i in.] // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2007, nr 2, s. 15-26
 17. O WYCHOWANIE prawdziwie obywatelskie / Dawid Okularczyk // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 52-53
 18. OBYWATELSKA aktywność młodzieży w środowisku lokalnym / Elżbieta Ozga // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s. 109-121
 19. PATRIOTYZM i europejskość jako fundamentalne wartości w kształtowaniu nowego obywatela / Krystyna Ferenz // W: WIELOKULTUROWOŚĆ - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Impuls, 2005. - S. 39-47
 20. POLSKA w XX wieku - droga do społeczeństwa obywatelskiego / Daniel Przastek // Społeczeństwo i Polityka. - Nr 1(2) 2005, s. 77-93
 21. WIEDZA obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie - komunikat z badań międzynarodowych / Anna Wiłkomirska // Forum Oświatowe. - 2011, nr 1, s. 59-69
 22. WYCHOWANIE obywatelskie : między patriotyzmem a kosmopolityzmem / Tomasz Kalbarczyk // Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria. - 2009, nr 1, s. 75-85
 23. ZAKRES i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 1, s. 49-69