CZYTELNICTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.
za lata 1994-2014 (w przypadku książek)
oraz za lata 2005-2014 (w przypadku artykułów z czasopism i fragmentów książek),
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki.

Oprac. Anna Krzempek,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,
Wypożyczalnia
CZYTELNICTWO


Książki

 1. BUNT czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. -Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. - 268 s. : il. ; 25 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 111). - ISBN 978-83-61464-23-5
 2. CZYTELNICTWO / Jacek Wojciechowski. - [Wyd. 6 popr.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000. - 180 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 167-178. - ISBN 83-233-1234-6
 3. CZYTELNICTWO i biblioterapia w pedagogice specjalnej / Ewa Tomasik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1994. - 197 s. : tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [147]-159. - ISBN 83-901860-2-0
 4. ELITARNE i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. - 156 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-64203-12-1
 5. FORUM czytelnicze : Książka - Prasa - Wideo : materiały z konferencji 11. 10. 1994 / Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Czytelnicze, 1995. - 52 s. ; 21 cm. - ISBN 83-902243-1-3
 6. JAK rozmawiać o książkach, których się nie czytało? / Pierre Bayard ; przeł. Magdalena Kowalska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. - 160 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Myśli Współczesnej). - Tzw. seria Plus Minus Nieskończoność. - ISBN 978-83-06-03154-6
 7. KULTUROTWÓRCZE i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych : teoria i praktyka / pod red. Anity Has-Tokarz i Renaty Malesy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 182 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7784-040-5
 8. NIE myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carriere, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac ; przeł. Jan Kortas. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010. - 280 s. ; 21 cm. - (Seria z Wagą). - ISBN 978-83-7414-870-2
 9. PISMO zmienia świat : czytanie - lektura - czytelnictwo / Janusz Dunin. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 240 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 227-[236]. - ISBN 83-01-12512-8
 10. PO potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. - 210 s. ; 24 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101). – ISBN 978-83-89316-81-3
 11. SENIORZY w bibliotekach publicznych : poradnik / Mirosława Dobrowolska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 104 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; nr 16). - Bibliogr. s. 101-103. - ISBN 978-83-61464-58-7
 12. SZEROKIE okno biblioteki / Jadwiga Kołodziejska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 164 s. ; 20 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 80). - Bibliogr. s. 161. - ISBN 83-89316-57-9
 13. WSPÓŁCZESNA prasa kobieca a sprawy książki : treści literackie w czasopismach: Przyjaciółka, Twój Styl, Cienie i Blaski / Katarzyna Wodniak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004. - 234 s. ; 24 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 66). - Bibliogr. s. 205-[217]. - ISBN 83-89316-13-7
 14. WYCHOWANIE przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. -Warszawa : Świat Książki, 2010. - 320 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. – ISBN 978-83-247-1842-9
 15. ZASTOSOWANIE biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 224 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [165]-181. - ISBN 978-83-7784-047-4

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I FRAGMENTY KSIĄŻEK

 1. AKTYWNA jesień życia - rola bibliotek w aktywizacji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7-8, s. 18-19
 2. BIBLIOTEKA w życiu ludzi starszych / Renata Aleksandrowicz // W: OBLICZA kultury książki : prace i studia z bibliologii i informacji naukowej / kom red. Małgorzata Komza [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - S. 151-167
 3. BIBLIOTEKARZ w sieci stereotypów i uprzedzeń : o postawach wobec osób z niepełnosprawnością czytelniczą / Bronisława Woźniczka-Paruzel // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 2-8
 4. CHORY i niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych / Danuta Szymanowska-Waligóra // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 5-8
 5. CZY bibliotekarze czytają wydawnictwa SBP? / Dominika Stępniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 10-14
 6. CZYTANIE jako podróż - perspektywa edukacyjna / Marta Rusek // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 44-51
 7. CZYTANIE jest dla mnie jak oddychanie : dlaczego czytamy książki? / Daria Naziemiec // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 35-38
 8. CZYTANIE to profilaktyka / Irena Koźmińska ; rozm. przepr. Grzegorz Korwin-Szymanowski // Forum Penitencjarne. - 2011, nr 12, s. 20
 9. CZYTELNICTWO a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70-72
 10. CZYTELNICTWO audiobooków / Magda Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 15-18
 11. CZYTELNICTWO Polaków na obczyźnie / Joanna Wróblewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 2, s. 11-13
 12. DLACZEGO studenci polonistyki nie czytają literatury (współczesnej)? / Emilia Jakubowska // Polonistyka. - 2010, nr 3, s. 25-26
 13. DLACZEGO wśród bibliotekarzy nie ma mody na czytanie czasopism zawodowych? : rozważania w kontekście jubileuszu "Poradnika Bibliotekarza"/ Grażyna Bilska ; rozm. przepr. Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 14-16
 14. ERA kserografu, aparatu cyfrowego - czyli o czytelnictwie studentów /Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 12, s. 12-13
 15. HISTORIE rodzinne z książką w tle / Elżbieta Szefler // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 55-57
 16. INTERNET a książka / Sebastian Wierny // Biblioteka w Szkole. - 2007,nr 7-8, s. 24-25
 17. JAK literatura wychowuje? / Stanisław Bortnowski // Polonistyka. -2007, nr 8, s. 14-20
 18. KROPLA, ale wartościowa... [Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu] / Magdalena Gogulska-Dębska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 7-8, s. 16-19
 19. KSIĘGOZBIORY więzienne i czytelnictwo w polskich zakładach penitencjarnych / Andrzej Kurek // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – Nr 62-63 (2009), s. 135-161
 20. KULTURA jest dla każdego - oferta Koszalińskiej Biblioteki Publicznej dla osób niepełnosprawnych / Beata Sawa-Jovanoska // Bibliotekarz. - 2009, nr 9, wkładka: Dobre Praktyki, s. (5-7)
 21. LEKTURA książek przedłuża życie, czyli rzecz o Pizystracie i katowickiej książnicy [czytelnictwo Polaków] / Marek S. Szczepański // Śląsk. - 2012, nr 10, s. 15
 22. LEKTURY na wieczne potem [pisarze o książkach i czytaniu] / Monika Roszak-Malanowicz // Polonistyka. - 2014, nr 8, s. 37-40
 23. LITERATURA współczesna na uniwersytecie / Artur Jabłoński // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 59-61
 24. LUDZIE, czytajcie! / Barbara Waniek // Bibliotekarz. - 2008, nr 1, s.11-13
 25. LUDZIE znani nam bliscy : cykl spotkań kółka czytelniczego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 18-20
 26. MIĘDZY tradycyjnością a nowoczesnością bibliotek / Jadwiga Kołodziejska // Przegląd Biblioteczny. - 2011, z. 2, s . 179-191
 27. NAUCZYCIEL w roli krytyka literackiego / Anna Janus-Sitarz // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 36-43
 28. NIE lubię czytać : wyobrażenia o książce u osób nie lubiących czytać / Daria Naziemiec // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, s. 9-11
 29. NIECZYTANIE przyczyną wykluczenia kulturalnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 6-16
 30. NOWE technologie a biblioteka : niepokoje czytelników trzeciego wieku / Piotr Nowak // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 3, s. 418-428
 31. OKOPY Świętej Trójcy czyli Peereliada w bibliotece [biblioteki publiczne] / Grzegorz Leszczyński // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 3-7
 32. PROJEKT naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, wkładka: Biblioteka - Centrum Informacji, s. (18-19)
 33. PUBLIKACJE w językach obcych oraz ich czytelnicy [wyniki badań w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze] / Marzena Szafińska-Chadała // Bibliotekarz. - 2012, nr 11, s. 12 -14
 34. ROLA biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff-Lubiejewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 3-7
 35. SENIORZY w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 3-7
 36. SENIORZY w warszawskich bibliotekach publicznych / Mirosława Dobrowolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 9, s. 3-10
 37. SŁABY apetyt na czytanie : w poszukiwaniu przyczyn / Bożena Borowska // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 21/22, s. 1, 4, 6
 38. STYLE czytania na emeryturze / Renata Aleksandrowicz // Bibliotekarz. - 2014, nr 6, dodatek s. (1-3)
 39. ŚWIATŁO w półmroku [czytelnictwo wydawnictw SBP przez bibliotekarzy] / Jacek Wojciechowski // Bibliotekarz. - 2009, nr 5, s. 6-11
 40. ZAJĘCIA kółka czytelniczego a biblioterapia / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17
 41. ZANIEDBANE kompetencje czytelnicze studentów pedagogiki : zarys problemu / Małgorzata Kaliszewska // W: UNIWERSALNE wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka). - S. 333-355
 42. ZASADY poprawnego czytania / Hanna Steppa // Polonistyka. - 2013, nr 6, s. 46-47


CZYTELNICTWO DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE


Książki

 1. ANIMACJA czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty: praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grażyny Walczewskiej- Klimczak. - Płock : Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego : Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004. - 180 s. : fot.kolor. ; 22 x 24 cm + CD . – Bibliogr. s. 80-81, 114. - ISBN 83-88028-27-8
 2. DZIECIĘCE spotkania z literaturą / Joanna Papuzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. - 201 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN 978-83-88581-28-1
 3. EDUKACJA czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7096-823-6
 4. KSIĄŻKA dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. - 268 s., [15] s. tabl. ; 21 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84). - ISBN 83-89316-62-5
 5. KSIĄŻKA i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002. - 246 s. ; 21 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49). - ISBN 83-87629-76-6
 6. KSIĄŻKA i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 288 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-64203-09-1
 7. KSIĄŻKA jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : UNIVERSITAS, 2005. - 148 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 137-140. - ISBN 83-242-0596-9
 8. KSIĄŻKI dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011. - 118 s. ; 21 cm. - (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 1). - Bibliogr. przy rozdz. - Lista książek polecanych s. 115-[118]. - ISBN 978-83-61464-72-3
 9. KULTURA literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 285-[294]. - ISBN 83-88581-06-6
 10. LITERACKIE inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 156 s. ; 22 cm. - (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 5). - Bibliogr. s. 147-156. - ISBN 978-83-61464-78-5
 11. MAM 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014. - 86 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; nr 21). - Bibliogr. s. 74-76. - ISBN 978-83-64203-17-6
 12. MIĘDZY dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 192 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 3). - Bibliogr. przy pracy s. 130-131. - ISBN 978-83-61464-66-2
 13. OCALONE królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michłał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. - 400 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61464-07-5
 14. OD czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - 164 s. ; 22 cm. - (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 4). - ISBN 978-83-61464-62-4
 15. PROMOCJA książki dziecięcej : (podręcznik akademicki) / Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000. - 187 s. ; 21 cm. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 42). - Bibliogr. s. 180-186. - ISBN 83-87629-53-7
 16. ROZWÓJ kontaktów małego dziecka z literaturą : poradnik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – 124 s. ; 21 cm. - (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 2). - Bibliogr. s. 119-[123]. - ISBN 978-83-61464-92-1
 17. WALORY edukacyjne literatury dziecięcej : Ogólnopolskie Seminarium Organizatorów Czytelnictwa Dziecięcego, Białystok 11-13 maja 1999 / [red. merytor. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz]. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 2000. - 104 s. : fot., wykr. ; 20 cm. - (Warsztaty Dydaktyczne ; 2). - ISBN 83-90957-7-7
 18. WYCHOWAĆ miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, 2007. - 162 s. : il. ; 20 cm. - (Media Edukacja). - Bibliogr. s. 157-162. - ISBN 978-83-89701-35-0

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I FRAGMENTY KSIĄŻEK

 1. ANIMACJA czytelnictwa dziecięcego : kilka subiektywnych uwag o istocie procesu / Grażyna Walczewska-Klimczak // W: OCALONE królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. - S. 343-348
 2. ANIMACJA czytelnictwa dziecięcego : nowa jakość w bibliotekach /Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2005, nr 2, s. 68-73
 3. APETYT na grafomanię : gimnazjaliści w obronę Zmierzchu [S. Meyer] /Monika Mularska // Polonistyka. - 2012, nr 10, s. 28-32
 4. AUDIOBOOK na żywo [metody popularyzacji czytelnictwa młodzieży] / Marta Kostecka, Jadwiga Kurzydłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s.
 5. BADANIA czytelnicze : propozycje tematyczne dla bibliotekarzy szkolnych / Krystyna Karwas // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 37-38
 6. BIBLIOTEKA szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 128). - S. 213-220 : Badanie czytelnictwa w szkole
 7. BIBLIOTEKI pedagogiczne są przydatne uczniom szkół średnich / Krzysztof Maciąg // Bibliotekarz. - 2012, nr 2, s. 5-11
 8. BUDOWANIE wzruszeń czytelniczych [potrzeby czytelnicze] / Barbara Pytlos // Guliwer. - 2005, nr 3, s. 55-60
 9. BYĆ razem poprzez wspólne czytanie / Alicja Baluch // Guliwer. - 2011, nr 1, s. 5-11
 10. CAŁA Polska czyta dzieciom : realizacja kampanii społecznej w przedszkolach i szkołach gminy Czerwionka-Leszczyny / Mirela Kluczniok // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 6-7
 11. CAŁE Czechy czytają dzieciom / Ewa Katrusak ; rozm. przepr. Beata Strumpf // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, wkładka: Świat Książki Dziecięcej, s. (4-6)
 12. CENTRUM literatury dziecięcej inicjatywą na miarę XXI wieku / Stanisława Niedziela // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 119-121
 13. CO czytają uczniowie gimnazjum? / Teresa Skonieczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 12-16
 14. CO na niechęć do czytania lektur? / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 31-33
 15. CO studenci uczelni technicznych sądzą o czytaniu? : badanie stanu czytelnictwa wśród studentów Politechniki białostockiej / Anna Sidorczuk // Przegląd Biblioteczny. - 2012, z. 2, s. 195-221
 16. CODZIENNE czytanie [w przedszkolu] / Joanna Rynek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 42-44
 17. CZEKOLADA i marcepan, czyli książki dla Maryla [popularyzacja literatury dla młodzieży] / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 3, s. 3-10
 18. CZY sześciolatki znają baśnie i legendy? / Małgorzata Center-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 8-13
 19. CZY warto czytać dzieciom? / Danuta Doskocz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 56-58
 20. CZYM jest czytanie? / Marta Komarowska // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 22-23
 21. CZYTAJĄ? Nie czytają? - oto jest pytanie [czytelnictwo uczniów gimnazjum] / Monika Pawlicka // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 7-8
 22. CZYTAM, bawię, uczę... / Agnieszka Danielewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 32-36
 23. CZYTAM ja, czytasz ty - czytają nasze dzieci / Daria Naziemiec // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 4, dodatek: Świat Książki Dziecięcej s.(1-3)
 24. CZYTAMY dzieciom i z dziećmi - w szkole / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 15-16
 25. CZYTAMY dziecku i z dzieckiem / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 19-21
 26. CZYTANIE dla przyjemności - podobieństwa i dystanse wśród nastolatków / Zofia Zasacka // W: CZAS wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. - Warszawa : Difin, 2011. - (Engram). - S. 151- 170
 27. CZYTANIE jako podróż - perspektywa edukacyjna / Marta Rusek // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 44-51
 28. CZYTANIE najskuteczniejszą metodą wychowawczą / Ewa Frączek, Ewa Pałucka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19-23
 29. CZYTELNICTWO czasopism wśród młodzieży niesłyszącej / Anna Grzebinoga // W: ŚWIAT pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Impuls, 2006. - S. 189-200
 30. CZYTELNICTWO młodzieży / Zofia Zasacka // Bibliotekarz. - 2011, nr 1, s. 13-20
 31. CZYTELNICTWO uczniów klas szóstych w roku 2005 : wyniki badań / Justyna Truskolaska // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 35, z. 2: Pedagogika (2007), s. 123-135
 32. DLACZEGO lubię/nie lubię czytać? [Ankieta wśród młodzieży licealnej] / Anna Mirońska // Meritum. - 2008, nr 2, s. 68-70
 33. DOBRE pomysły na czytanie : wybór działań zrealizowanych w ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" / Elżbieta Bednorz [i in.] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7-8, s. 5-23
 34. DOBRY zwyczaj... wypożyczaj : jak zachęcać uczniów do czytania? : pomysły na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów oraz na sukces zawodowy nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 12, s. 7-9
 35. DOŚWIADCZENIA czytelnicze gimnazjalistów / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 3-7
 36. DZIAŁALNOŚĆ IFLA na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży / Elżbieta Barbara Zybert // W: OCALONE królestwo : twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji / red. nauk. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając. -Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. - S. 361-378
 37. DZIECI, książki i dorośli : refleksje na marginesie konkursu / Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 28-31
 38. DZIECIĘCE spotkania z literaturą / Anna Drzewiecka // Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 8-10
 39. DZIECKO ma dobre poczucie fikcji / Joanna Papuzińska ; rozm. przepr. Klaudia Iwanicka // Przegląd Powszechny. - 2011, nr 9, s. 78-88
 40. DZIECKO w świecie poezji / Zofia Redlarska // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 30-32
 41. ELEVES polonais et francais du secondaire, A la recherche de guides du monde des livres / Barbara Borowska // Roczniki Pedagogiczne. - 2012, t. 4 (40), nr 3, s. 111-119
 42. ERA kserografu, aparatu cyfrowego - czyli o czytelnictwie studentów / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 12, s. 12-13
 43. FILONKOWE zabawy / Maria Kulik // Guliwer. - 2009, nr 3, s. 97-100
 44. FORMY kontaktu dziecka z książką w okresie edukacji wczesnoszkolnej / Renata Ptak // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T. 3 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "map", 2005. - S.16-21
 45. GDY książka staje się księgą... / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 48-51
 46. GIMNAZJALIŚCI i książki / Zofia Zasacka // Meritum. - 2008, nr 2, s. 25-29
 47. GRY i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41
 48. HISTORIE rodzinne z książką w tle / Elżbieta Szefler // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 55-57
 49. IDEA głośnego czytania na łamach "Guliwera" / Justyna Buczyńska-Łaba // Guliwer. - 2011, nr 3, s. 42-47
 50. INSPIRACJE lekturowe w motywowaniu ucznia / Bernadeta Niesporek-Szamburska // Forum Nauczycieli. - 2008, nr 1, s. 14-23
 51. INTERNET jako źródło wiedzy o książce dziecięcej i forma promocji czytelnictwa / Marta Krasuska-Betiuk // W: EDUKACJA czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Anna Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. - S. 172-183
 52. JAK promować bibliotekę szkolną? : z praktyki nauczyciela bibliotekarza / Beata Wróblewska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 10-11
 53. JAK wychować czytelnika? / Iwona Dąbek // Meritum. - 2008, nr 2, s. 40-43
 54. JAK wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, wkładka: Świat Książki Dziecięcej, s. (1-7) : il.
 55. JAK zachęcam dzieci do czytania / Stefania Małgorzata Stysiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 25-27
 56. JAK zachęcić uczniów do czytania czasopism? / Ewa Sobczyńska, Sylwia Szkuć // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 20
 57. JAŚNIE Pani Książka : program edukacyjny / Anna Grudzień, Elżbieta Pietryka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 12-13
 58. KILKA słów o czytelnictwie [dzieci] / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 5-8
 59. KLUB Ludzi Czytających Książki : program dla uczniów gimnazjum / Anna Marek, Aleksandra Nieciecka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 11-13
 60. KOMPUTER i Internet jako narzędzia w realizacji projektów animujących czytelnictwo dzieci / Magdalena Kremer // W: INTERNET w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. - (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 12). - S. 60-71
 61. KORZYŚCI głośnego czytania dzieciom / Iga Majdańska-Dąbal // Nowa Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 11-22
 62. KSIĄŻKA czy komputer? / Iwona B. Bukrejewska // Edukacja i Dialog. -2005, nr 10, s. 10-14
 63. KSIĄŻKA dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych : zarys problematyki / Michał Zając // W: BIBLIOLOGIA, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2005. - (Nauka Dydaktyka, Praktyka ; 76). - S. 39-57
 64. KSIĄŻKA nie gryzie [popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży] / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 7, s. 10
 65. KSIĄŻKA to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-15
 66. KSZTAŁTOWANIE kompetencji czytelniczych wśród pierwszoklasistów / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 12, s. 35-41
 67. KTO czyta, żyje dwa razy [książki polecane pedagogom do pracy z dziećmi] / Izabela Nadolnik // Życie Szkoły. - 2014, nr 4, s. 26-27
 68. KULTUROWE uwarunkowania poziomu czytelnictwa / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 4-8
 69. LEKTURY 12-latków - podsumowanie sondażu / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2005, nr 4, s. 105-115
 70. LEKTURY gimnazjalistów - od codzienności do unikania / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 3-6
 71. LEKTURY moich przedszkolaków / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 27-29
 72. LETNIA (lub wakacyjna) akademia czytania : akcja promująca czytanie / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 43-44
 73. LITERATURA w obrazkach : utwory komiksowe w ocenie dzieci sześcioletnich / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 5-11
 74. LUBIĘ czytać : Dzień Książki dla Dzieci : scenariusz imprezy świetlicowej / Renata Mierzyńska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 20
 75. LUDZIE i zwierzęta z białych lądów, czyli wiadomości z Grenlandii : zajęcia z cyklu "Zima z książką" / Ewa Klimowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, s. 38-40
 76. MŁODOŚĆ po stronie brajla [konkurs czytania brajlem] / Robert Więckowski // Pochodnia. - 2009, nr 7, s. 21-23
 77. MŁODZI czytelnicy poezji: "inicjacje", motywacje, źródła i wybory lekturowe / Anna Romaniuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 7-8, s. 6-11
 78. MODEL biblioteki rodzinnej na przykładzie doświadczeń amerykańskich / Agata Walczak-Niewiadomska // Przegląd Biblioteczny. - 2012, z. 4, s. 507-520
 79. MULTIMEDIALNA biblioteka Abecadło / Ewa Romejko // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, wkładka: Świat Książki Dziecięcej, s. (13-14)
 80. NASTOLATKI i DKK [Dyskusyjny Klub Książki] / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, s. 24-26 : il.
 81. NASTOLATKI i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka // Edukacja. - 2012, nr 2, s. 20-35
 82. NASTOLETNI czytelnicy / Zofia Zasacka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 1-3
 83. NIE czytają! [czytanie poezji przez młodzież] / Irena Kaczmarczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 11-13
 84. (NIE)CZYTANIE licealistów polskich i francuskich / Barbara Borowicz // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 39-44
 85. NIEOCZYWISTOŚĆ w bibliotece, czyli przygoda intelektualna z książką w tle : zajęcia czytelnicze dla młodzieży / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 1, s. 40-41
 86. O LEPSZYM czytaniu - innowacyjne spojrzenie na proces czytania / Elżbieta Kruszyńska // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 44-48
 87. O POTRZEBACH czytelniczych sześciolatków / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17 : il.
 88. O STAWANIU się czytelnikiem - słów kilka / Edyta Dobek // Meritum. -2008, nr 2, s. 75-76
 89. OD bajeczki do książeczki : o wystawie "Moja książeczka" / Elżbieta Stępniewska, Elżbieta Wasiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 49-51
 90. OPOWIEŚCI z kubka i inne ciekawe pomysły pracy z książką / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 40-46
 91. PEDAGOGICZNE uwarunkowania poziomu zainteresowań czytelniczych uczniów w edukacji zintegrowanej / Jerzy Potoczny // W: EDUKACJA wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 107-116
 92. PIERWSZA wizyta w bibliotece szkolnej : scenariusz spotkania bibliotecznego dla sześciolatków / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 24-25
 93. PIERWSZE lektury sławnych Polaków - lista Fundacji ABC XXI / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2011, nr 1, s. 11-15
 94. PO co Polska czyta dzieciom? / Marcelina Gronowska, Małgorzata Sosnowska // Remedium. - 2012, nr 4, s. 1-3
 95. PO nitce do kłębka : o kształtowaniu pasji czytelniczej / Bożena Itoya // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 52-55
 96. POCZYTAJ mi, przyjacielu : formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa / Aneta Szadziewska // Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 12-16
 97. POCZYTAJMY razem : innowacja pedagogiczna / Irena Boczniewicz, Alicja Bucholc // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 24-25
 98. PODRÓŻ z książką : zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 24-25
 99. POLSKIE nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży / Kamil Kościelniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 6-8
 100. POMYSŁY na rozwijanie motywacji do czytania : propozycje bibliotek niemieckich / oprac. Goethe-Institut w Warszawie ; tłum. Magdalena Jatowska ; red. merytor. Grażyna Lewandowicz-Nosal // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, wkładka: Świat Książki Dziecięcej, s. (1-6)
 101. POPULARYZACJA czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7-8, s. 13-14
 102. POPULARYZOWANIE czytelnictwa w pracy z kółkiem teatralnym / Lucyna Babicka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 8-9
 103. POPULARYZOWANIE czytelnictwa wśród dzieci / Magdalena Kulus // Guliwer. - 2011, nr 1, s. 15-21
 104. PREFERENCJE czytelnicze najmłodszych / Emilia Całczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 10-13
 105. PROCES czytania w szkole / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. -2009, nr 10, s. 8-9
 106. PROGRAMY czytelnicze dla małych dzieci w bibliotekach zagranicznych / Hanna Langer // Bibliotheca Nostra. - 2007, nr 3, s. 15-21
 107. PROJEKT gimnazjalny w bibliotece szkolnej : ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 14-15
 108. PRZEMIANA kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar-Turska, Anna Kołodziejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5-12
 109. PRZYJAZNA biblioteka : program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 14-16
 110. PRZYJEMNOŚĆ czy przymus? : młodzi czytelnicy poezji / Anna Romaniuk // Meritum. - 2008, nr 2, s. 30-32
 111. RADOŚĆ czytania / Anna Pawłowska-Niedbała // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 48-52
 112. RAPORT o nieczytaniu [lektur szkolnych] / Stanisław Bortnowski // Meritum. - 2008, nr 2, s. 9-14
 113. RODZINA a rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci / Małgorzata Drost // W: RODZINA : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. naukową Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 401-412
 114. SAM na sam z Harrym [czytelnictwo dzieci] / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 22, s. 8
 115. SMAKOSZ Literacki : Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 6-8
 116. SPOTKANIA autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży / Małgorzata Augustyniak, Beata Pawlak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-14
 117. STAN chorobowy : scenariusz przedstawienia propagującego czytelnictwo / Jolanta Domek-Tobolska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 26-27
 118. SZKOLNY festiwal czytania / Alicja Zgajewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 26
 119. SZTUKA czytania potrzebą współczesnego człowieka / Grzegorz Baran // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 3, s. 11-30
 120. ŚRODOWE czytanie w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży / Małgorzata Tomaszewska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17
 121. ŚRODOWISKO rodzinne miejscem przybliżania dziecku książki / Małgorzata Centner-Guz // W: PSYCHOPEDAGOGICZNE aspekty rozwoju edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. – Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 147-164
 122. TYDZIEŃ Książki Dziecięcej w bibliotekach angielskich / Anna Nosek // Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 20-22
 123. UŻYTKOWNICY bibliotek szkolnych / Agata Arkabus // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 9-14
 124. W NIEZWYKŁYM świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 16-18
 125. WAHANIA poziomu elementarnej umiejętności czytania dzieci u progu szkoły pod wpływem przerwy wakacyjnej / Gabriela Kapica // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 50-64
 126. WIRTUALNA śmierć młodego czarodzieja [czytelnictwo dzieci i młodzieży] / Agnieszka Czyżak // Polonistyka. - 2013, nr 6, s. 40-42
 127. WPŁYW działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 13-14
 128. WSKAZYWANIE sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 101-109
 129. WYBORY czytelnicze (dla) najmłodszych / Halina Filip // Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 13-15
 130. WYCHOWANIE przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - S. 153-165 : Podróż do Narnii, czyli czytanie dzieciom chorym i niepełnosprawnym
 131. WYCHOWANIE przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. -Warszawa : Świat Książki, 2010. - S. 231-260 : Książki jako pomoc w nauczaniu wartości
 132. ZABAWY z tekstem literackim / Marzena Siejak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 38-42
 133. ZACHĘCAMY do czytania / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 36-42
 134. ZACHĘCAMY uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 26-28
 135. ZAINTERESOWANIA czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000-2010 / Wiesława Ratkiewicz // Bibliotekarz. - 2011, nr 7-8, s. 21-29
 136. ZAINTERESOWANIA czytelnicze uczniów szkół średnich / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz // Bibliotekarz. - 2005, nr 5, s. 19-24
 137. ZAINTERESOWANIA sześciolatków książką / Małgorzata Center-Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 13-17
 138. ZAJĘCIA z zerówkami [w bibliotece szkolnej] / Uszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 12, s. 11
 139. ZOSTAŃ mistrzem pięknego czytania : konkurs czytelniczy : przeznaczony dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej lub gimnazjum / Iwona Drozd // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 24
 140. ŻEBY bajka się nie kończyła [czytelnictwo dziecięce i młodzieżowe] / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 27, s. 11


CZYTELNICTWO NAUCZYCIELI


Książki

 1. CZYTELNICTWO nauczycieli w zakresie literatury pedagogicznej i jego uwarunkowania / Piotr Kowolik. - Katowice : [b.w.], 1994. - 349 s. : tab. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 300-310. - Maszynopis powielony

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I FRAGMENTY KSIĄŻEK

 1. BADANIE czytelników czasopisma "Języki Obce w Szkole" / Agnieszka Fijałkowska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 3, s. 89-97
 2. MIEJSCE czytelnictwa w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli / Renata Stanek-Kozłowska // Forum Nauczycieli. - 2006, nr 2, s. 46-53 : wykr.
 3. WPŁYW czasopism pedagogicznych na doskonalenie zawodowe nauczycieli / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 53-54