BIBLIOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 1990 - V.2010 (w przypadku książek)
oraz za lata 2005-2010 (w przypadku artykułów z czasopism i fragmentów książek),
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki
(pozycje oznaczone gwiazdką "*")
oraz baz danych Biblioteki Narodowej.

Oprac. Anna Monsior
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Wypożyczalnia
BIBLIOTERAPIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH


  KSIĄŻKI

 1. BIBLIOTEKA a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. / [red. tomu Janusz Nowicki]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003. - 171, [5] s. : il. ; 21 cm. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 54). - ISBN 8387629995*

 2. BIBLIOTEKA, człowiek niepełnosprawny, środowisko lokalne : materiały z konferencji, Poznań 13-15 października 2003 r. / red. Krystyna Dąbrowska, Anna Sabiłło, Iwona Smarsz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : WBP, 2004. - 244 s. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr. przy mater. - ISBN 8387816515

 3. BIBLIOTEKA otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z Konferencji, Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 / [oprac. redakcyjne Ewa Stachowska-Musiał, Franciszek Czajkowski]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. - 132 s. : fot. ; 21 cm. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 50) . - ISBN 8387629928*

 4. BIBLIOTERAPIA : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - 182, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 8323117861

 5. BIBLIOTERAPIA i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 2001. - 125 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 8323113173

 6. BIBLIOTERAPIA w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. - Wałbrzych : UNUS, 2003. - 243 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 8389520028*

 7. DZIECKO niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15.XI.1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8.XII.1995) / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996. - 79, [5] s. ; 20 cm. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 8). - ISBN 8385778659*

 8. KSIĄŻKI, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. / oprac. materiałów Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000. - 112, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 8387629367

 9. METODYKA pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii / Irena Borecka. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991. - 130 s. ; 24 cm. - ISBN 838501084X*

 10. MOJE spotkania z książką i biblioteką : prace nagrodzone w konkursie organizowanym przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych WBPiKM w Toruniu / [red. Dorota Motylewska, Arleta Tuleya]. - Toruń : Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej, 1995. - 36, [2] s., [4] s. tabl. : faks., rys. ; 21 cm.

 11. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej : bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Małgorzata Czerwińska. - Warszawa : Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 2002. - 334, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 838672806X*

 12. NIESŁYSZĄCY jako czytelnicy biblioteki / Iwona Borowiec. - Katowice : [s.n.], 2003. - 83 k. ; 30 cm

 13. O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : recepcja, edukacja, terapia, wsparcie, twórczość / Bernadeta Szczupał. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2009. - 204 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 169-201. - ISBN 9788371518621

 14. REWALIDACYJNA funkcja biblioteki szkolnej / Józef Szocki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Wałbrzychu. - [S.l. : s.n.], 1993. - [2], 14, 4 s. ; 21 cm.

 15. ŚWIAT pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Impuls, 2006. - 748 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz . - ISBN 837306625. - ISBN 9788373086623*


  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I FRAGMENTY KSIĄŻEK

 1. BIBLIOTERAPEUTA w świecie ciszy : o specyfice pracy z niesłyszącymi użytkownikami biblioteki / Bronisława Woźniczka-Paruzel // Biblioterapeuta. - 2003, nr 4, s. 12-19

 2. BIBLIOTERAPIA formą wsparcia osób niepełnosprawnych fizycznie i ich rodzin / Irena Borecka // W: TERAŹNIEJSZOŚĆ i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : Impuls, 2008. - S. 301-308

 3. BIBLIOTERAPIA jako forma pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym : zestawienie bibliograficzne za okres 1990-2000 / Kazimiera Michalak. - Bytom : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2001. - 5 s. - 40 poz. - 5/2001

 4. BIBLIOTERAPIA w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s.29-31

 5. BIBLIOTERAPIA w psychiatrii / Zygmunt Podbielski // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 1-5,6

 6. CHORY i niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych / Danuta Szymanowska-Waligóra // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 5-8

 7. JA, ty, ona, my - czyli o problemach wspólnego życia : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Danuta Kubiak // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 12-27, bibliogr.

 8. KIEDY muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37

 9. MODELE postępowania biblioterapeutycznego wobec nieuleczalnie chorych [literatura zalecana chorym i ocena jej wartości] / Małgorzata Ciechanowska // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 6-16

 10. MOŻLIWOŚCI zastosowania biblioterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi / Bernadeta Szczupał // Wspólne Tematy. - 2008, nr 9, s. 39-44, bibliogr.

 11. ODERWAĆ się od choroby - pacjent onkologiczny i biblioterapia // Na Temat. - 2006, czerwiec, s. 34-36

 12. PODSTAWY biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // Pedagogika Pracy. - Nr 51 (2007), s. 156-162, bibliogr.

 13. WYKORZYSTANIE utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. 9-11

 14. ZAŁOŻENIA ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii / Tomasz Kruszewski // Przegląd Biblioteczny. - 2005, z. 1, s. 40-47, bibliogr.

 15. ZASTOSOWANIE w terapii zajęciowej biblioterapii wychowawczej : zajęcia psychohigieniczne z elementami logopedii w początkowym okresie zdrowienia pacjenta po udarze mózgu / Patrycja Pawęzowska // Wspólne Tematy. - 2009, nr 1, s. 41-48BIBLIOTERAPIA W SZKOŁACH


  KSIĄŻKI

 1. BIBLIOTERAPIA dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2006. - 103 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 102. - ISBN 8371342160*

 2. BIBLIOTERAPIA w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006. - 188 s. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 169-176. - ISBN 8389163179*

 3. BIBLIOTERAPIA w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych : UNUS, 2002. - 165, [1] s. ; 21 cm. - Warsztat bibliograficzny biblioterapeuty s. 77-93. - ISBN 8391655555*

 4. DIAGNOSTYCZNA i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji, Wrocław, 25-26 września 2003 r. / pod red. Stefana Kubowa. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. - 121 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 8589518058*

 5. DIAGNOZUJĄCA, terapeutyczna i wychowawcza rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych : IV sesja metodyczna, Gdańsk, 8 listopada 2006 r. : materiały sesyjne / [red. Halina Menegon-Kozel et al.]. - Gdańsk : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej, [2007]. - 99 s., [3] k. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

 6. MIEJSCE literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych : werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Malickiego i Katarzyny Krasoń ; Biblioteka Śląska [i in.]. - Katowice : Biblioteka Śląska, 2005. - 275 s. ; 21 cm . - ISBN 8387849936*

 7. REWALIDACYJNA funkcja biblioteki szkolnej / Józef Szocki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Wałbrzychu. - [S.l. : s.n.], 1993. - [2], 14, 4 s. ; 21 cm.

 8. UCZEŃ wycofany - osamotniony : autorski program edukacji czytelniczej i medialnej z elementami terapii przez książkę dla II etapu edukacyjnego - klasy IV-VI / oprac. Krystyna Baca ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. Filia w Jaworznie. - Jaworzno : [B. w.], 2006. - 9, [37] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 8-9*


  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I FRAGMENTY KSIĄŻEK

 1. ADAPTACJA uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21

 2. BAJKOTERAPIA jako sposób dotarcia do dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Dagmara Szmidt // W:

 3. CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T.3 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, 2005. - S. 38-43

 4. BIBLIOTERAPIA : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15

 5. BIBLIOTERAPIA może pomóc : program autorski [szkoła podstawowa] / Zyta Chachowska // Biblioterapeuta. - 2005, nr 1, s. 6-12, bibliogr.

 6. BIBLIOTERAPIA uczniów niewidomych i słabo widzących / Gabriela Walenta-Czerniejewska // Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 11-12

 7. BIBLIOTERAPIA w bibliotece szkolnej / Irena Borecka // W: BIBLIOTEKA szkolna w dyskursie edukacyjnym / pod red. Jolanty Gwioździk; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach; Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. - Mysłowice : Górnośląska WSP, 2005. - S. 207-226

 8. BIBLIOTERAPIA w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 36-37

 9. BIBLIOTERAPIA w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Joanna Ceglarek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 30-31, bibliogr.

 10. BIBLIOTERAPIA w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 23-26

 11. BIBLIOTERAPIA wobec uczniowskiej agresji / Klaudia Luiza Matuszek // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 8-12

 12. CO to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12, bibliogr.

 13. CYBERBIBLIOTERAPIA - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8, bibliogr.

 14. DWA modele rodziny w "Żabie" Małgorzaty Musierowicz / Sylwia Bielawska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3, s. 1-6

 15. DZIECI lubią wiersze / Sławomir Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 21-23

 16. FUNKCJE terapeutycznego tekstu // Na Temat. - 2006, czerwiec, s. 11-16

 17. HAIKU - słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13-14

 18. HOBBIT, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, s. 22-23

 19. I JA mogę taki być : program zajęć biblioterapeutycznych wzmacniający poczucie własnej wartości [adresowany do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, o niskiej samoocenie] / Natalia Flaum // Biblioterapeuta. - 2005, nr 5, s. 22-23

 20. INNOWACJA pedagogiczna "Bliżej siebie" - program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów kształcenia zintegrowanego / Joanna Stokłosa, Beata Szymura // W: CHORZOWSKIE Zeszyty Dydaktyczne. T. 5 / pod red. Mariana Piegzy. - Chorzów : Agencja Wydawniczo-Reklamowa "map", 2007. S. 53-66

 21. JAK radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35-36

 22. JAK radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19

 23. KAŻDY z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10, bibliogr.

 24. KIEDY boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39

 25. KOCHAMY mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii : materiał na podstawie baśni "Brzydkie kaczątko" Hansa Christiana Andersena / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16

 26. KONSPEKT otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli / Mariola Halicka // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2, s. 3-4

 27. KSIĄŻKA prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12, bibliogr.

 28. KSIĄŻKI leczą / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz // Meritum. - 2008, nr 2, s. 55-58

 29. KSIĘŻNICZKA : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15

 30. LITERATURA dla dzieci zalecana do biblioterapii / Bożena Gil // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3, s. 6-21

 31. MOJA rodzina - "szczęśliwe gniazdo" czy "wielka pustynia"? : (scenariusz zajęć dla III klasy gimnazjum) / Krystyna Scheffs // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 9

 32. MY i inni : program zajęć z elementami biblioterapii dla świetlicy pozaszkolnej / Alicja Pogudz, Katarzyna Grela // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 7-22, bibliogr.

 33. NIE kończąca się historia... [program biblioterapeutyczny wzmacniający poczucie własnej wartości oraz wspomagający akceptację w grupie rówieśniczej] / Urszula Bończak // Biblioterapeuta. - 2005, nr 1, s. 12-14

 34. NIE tylko uczeń uczestnikiem procesu biblioterapeutycznego w szkole /Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2, s. 5-7

 35. NIEDOCENIANA pomoc w terapii [biblioterapia] / Joanna Kułakowska // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 5, s. 16-17

 36. NIEZGODA rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28

 37. NIKT nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 5-14

 38. O TYM, jak lektura "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren ratuje przed "czarną nocą" / Alicja Ungeheuer-Gołąb // Guliwer. - 2005, nr 1, s. 14-18

 39. O WRAŻLIWOŚCI emocjonalnej - projekt biblioterapeutyczny / Anna Bautsz, Małgorzata Piworowicz // W: WYMIARY ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej. - Mysłowice, Katowice : Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Katowice : Librus, 2005. - S. 309-320

 40. OSWAJAĆ lęki [zajęcia z biblioterapii] / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-39, bibliogr.

 41. PASJA czytania czyli o biblioterapii rozwojowej / Aneta Błaszczyk-Smolec // Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 8-11, bibliogr.

 42. PORADZĘ sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19

 43. POTRAFIĘ afirmować życie : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej [scenariusze] / Teresa Mańczak // Biblioterapeuta. - 2005, nr 4, s. 8-24

 44. PROGRAM "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, wkładka s. (I-VI)

 45. PROGRAM biblioterapeutyczny : oswajanie starszaków : część druga / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39

 46. PROGRAM biblioterapeutyczny : oswajanie starszaków : część pierwsza / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36

 47. PROGRAM biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13

 48. ROZEJRZYJ się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych [dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej] / Teresa Kajl-Jankowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

 49. SCENARIUSZ zajęć biblioterapeutycznych przeznaczony dla 10-12 - latków z negatywnym nastawieniem do czytania / oprac. Edyta Drabek // Dialogi Biblioteczne. - 2009, nr 2, s.19-21

 50. SPOTKANIA w magicznym pokoju : program zajęć biblioterapeutycznych na temat lęków / Wioletta Trawińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 14-22

 51. ŚLADAMI Nini [scenariusz zajęć biblioterapeutycznych] / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioterapeuta. - 2007, nr 2, s. 14-18

 52. ŚMIERĆ i rozstania : program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 6-25

 53. TERAPEUTYCZNA rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15, bibliogr

 54. TERAPIA czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16, bibliogr. TO nie chluba zgrywać samoluba! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzata Rudnicka // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 12-13

 55. WARSZTAT biblioterapeuty : tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki : scenariusz zajęć warsztatowych / Maria Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34-37

 56. WARTOŚĆ terapeutyczna lektur szkolnych / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 14-20

 57. WPŁYW arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 9-19, bibliogr.

 58. WYKORZYSTANIE fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, wkładka, s. (I-III), bibliogr.

 59. WYKORZYSTANIE poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 45-55

 60. ZABAWA formą terapii / Iwona Podlasińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 3-5BIBLIOTERAPIA - PORADNIKI


  KSIĄŻKI

 1. BIBLIOTERAPIA : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001. - 143 s. ; 21 cm. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 46). - ISBN 8387629618*

 2. BIBLIOTERAPIA w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Impuls, 2005. - 263, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 265. - ISBN 8373086021*

 3. LITERATURA i muzyka dla osób ze schorzeniami serca i układu krążenia : poradnik / Kierył Maciej, Skarżyńska Maria. - Toruń ; Warszawa : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika. Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, 1993. - 15 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 15.

 4. MUZYKA w pracy bibliotekarza i biblioterapeuty : poradnik / oprac. przez Macieja Kieryła i Marię Skarżyńską. - Warszawa ; Toruń : Ośrodek Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika, 1990. - 30, [3] s. : rys. ; 21 cm