BIBLIOTEKI NARODOWE NA ŚWIECIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 1990-2003)
Oprac. Barbara Michałek
 1. AUTOMATYZACJA bibliotek na przykładzie Biblioteki Narodowej w Portugalii / Maria Luisa Cabral ; tł. Katarzyna Diehl // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 26 (1993), s. 159-164
 2. BIBLIOTEKA Kongresu w Waszyngtonie / Ewa Krysiak // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 26 (1993), s. 111-128, il., wykr.
 3. BIBLIOTEKA Narodowa Czarnogóry / Dusan Martinovic ; tł. Iwona Maziarz // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 32 (1996), s. 239-246
 4. BIBLIOTEKA Narodowa im. Szechenyiego w Budapeszcie / Gyula Juhasz ; tł. // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 26 (1993), s. 137-142, il.
 5. BIBLIOTEKA Narodowa Litwy im. Martinasa Mazvidasa / Vladas Bulavas ; tł. Juozas Tumelis ; oprac. Halina Wołejko // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 26 (1993), s. 143-148
 6. BIBLIOTEKA Narodowa w Bernie : instytucja ze 100-letnią tradycją // Ewa Bąkowska // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 1996, nr 1/2, s. 267-275
 7. BIBLIOTEKA Narodowa w Madrycie / Jan Wołosz // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 26 (1993), s. 129-136, tab.
 8. BIBLIOTEKI Narodowe Federacji Rosyjskiej i Polski [Konferencja naukowa w Warszawie] / Małgorzata Józefaciuk // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2003, nr 3, s. 8-10
 9. BIBLIOTEKI Narodowe - idee i realizacje : w siedemdziesięciopięciolecie Biblioteki Narodowej / Krzysztof Migoń // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 35 (2003), s. 7-12
 10. BIBLIOTHECA Palatina Vindobonensis [Biblioteka Narodowa Austrii] / Ryszard Ergetowski // Roczniki Biblioteczne. - 1995, z. 1/2, s. 3-37
 11. BRITISH Library / Brian Lang ; tł. Katarzyna Diehl // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 32 (1996), s. 215-222
 12. BRITISH Library po przeprowadzce do nowego gmachu / Katarzyna Stańczak-Wiolicz // Bibliotekarz. - 1999, [nr] 5, s. 22-24
 13. CZECH w bibliotece, czyli o udostępnianiu zbiorów w Bibliotece Narodowej w Pradze / Hanna Ławska-Płaska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1996, nr 1, s. 41-44
 14. DOCUMENT publishing and delivery : proceedings of the 21st Library Systems Seminar held in Gdańsk on 18-20 June 1997 / ed. by Jurand B. Czermiński ; European Library Automation Group ELAG. - Gdańsk : University of Gdańsk ; Sopot : Fundacja Rozwoju UG. Zakład Poligrafii, 1998. - 201 s.
 15. DOKUMENTY elektroniczne w bibliotekach narodowych / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2002, nr 3, s. 21-25
 16. DOŚWIADCZENIA i rola europejskich bibliotek narodowych w retrokonwersji księgozbiorów historycznych / Katarzyna Ślaska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1998, nr 1/2, s. 40-42
 17. JEFFERSON'S legacy : a brief history of the Library of Congress / John Y. Cole. - Washington : Library of Congress, 1993. - 103 s. : il.
 18. KANADYJSKA Biblioteka Narodowa w służbie Polonii i innych mniejszości etnicznych / Maria F. Zielińska // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 26 (1993), s. 233-238
 19. KONFERENCJA CENL [Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych] w Tallinie / Wojciech Tyszka // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1999, n 4, s. 36-38
 20. KONFERENCJA (12) Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL) w Pradze / Wojciech Tyszka // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1998, nr 4, s. 42-44
 21. KONFERENCJA (11) Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych (CENL) w Warszawie / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1998, nr 1-2, s. 43-47
 22. KONFERENCJA Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych w Wiedniu / Katarzyna Diehl // Bibliotekarz. - 1991, nr 7-8, s. 36-38
 23. NOWY gmach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze / Anna Walczak // Przegląd Biblioteczny. - 2002, z. 4, s. 331-338
 24. NARODOWEJ Bibliotece Brytyjskiej / Janina Otrębska, Małgorzata Czech // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 2000, nr 4, s. 41-45
 25. OŚMIU polonikach rekopiśmiennych Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze / Jerzy Starnawski // Roczniki Biblioteczne. - R. 37 (1993), z. 1/2, s. 175-185
 26. PARYŻ wita w Bibliotece Narodowej Francji / Aldona Gawecka // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 1997, nr 1/2, s. 72-74
 27. POLONICA w zbiorach rękopisów Litewskiej Biblioteki Narodowej w Wilnie / Rima Dirsyte // Krakowski Rocznik Archiwalny. - T. 3 (1997), s. 174-179
 28. POLSKIE zbiory w British Library / Magda Szkuta // Notes Wydawniczy. - 1997, nr 8, s. 61-65
 29. PROBLEMY bibliotek narodowych w czasopiśmiennictwie światowym lat 1994-1996 / Mirosława Kocięcka // Rocznik Biblioteki Narodowej. - T. 32 (1996), s. 247-265
 30. RETROKONWERSJA katalogów w Bibliotece Narodowej w Pradze / Petr Zak // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2002, nr 3, s. 37-41
 31. RĘKOPISY tatarskie w zbiorach londyńskich [zbiory Biblioteki Białoruskiej oraz British Library] / Andrzej Drozd // Rocznik Tatarów Polskich. - T. 2 (1994), s. 38-54
 32. ROSIJSK'KORNOVNA kniga u fondach Nacional'noi Parlaments'koi Biblioteki Ukraini : 1816-1923 : katalog [katalog zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Parlamentarnej Ukrainy] / [układ R.S. Zdanova, V.M. Loj ; red. V.V. Patoka] ; Nacional'na Parlaments'ka Biblioteka Ukraini. - Kiiv : "Globus", 1999. - 365 s.
 33. SIEDEM dni w bibliotekach Izraela [Biblioteka Narodowa i biblioteki akademickie] / Barbara Łętocha // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2000, nr 1/2, s. 53-54
 34. SPOTKANIE CENL [Dyrektorów Europejskich Bibliotek Narodowych] w Rydze / Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001, nr 3, s. 25-27
 35. STRONY www bibliotek narodowych krajów Unii Europejskiej / Joanna Potęga // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2003, nr 1, s. 9-11
 36. SZWAJCARSKA Biblioteka Narodowa / Katarzyna Okopień-Strite // Wydawca. - 1997, nr 5, s. 16-17
 37. WRESZCIE zobaczyłem Lenina [Rosyjsko-polskie seminarium nt. Biblioteka Narodowa i jej rola w organizacji i funkcjonowaniu sieci bibliotecznej w Moskwie] / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 1995, nr 12, s. 30-32
 38. WSPÓŁCZESNE problemy bibliotekarstwa narodowego [fragm.] / Mirosława Kocięcka // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 1997, nr 1, s. 3-5
 39. WYMIANA wydawnictw : współpraca Biblioteki Narodowej z bibliotekami Rosji / Elżbieta Stefańczyk // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2003, nr 3, s. 11-14

DODATEK:

BIBLIOTEKI NARODOWE ŚWIATA - ADRESY INTERNETOWE
(WYBÓR)


 1. Argentyna - Biblioteca Nacional - http://www.bibnal.edu.ar/
 2. Australia - National Library of Australia - http://www.nla.gov.au
 3. Austria - Österreichische Nationalbibliothek - http://www.onb.ac.at/
 4. Belgia - Bibliotheque Royale Albert 1er - http://www.kbr.be/
 5. Białoruś - National Library of Belarus - http://natlib.org.by/
 6. Brazylia - Biblioteca Nacional - http://www.bn.br
 7. Chile - Biblioteca Nacional de Chile - http://www.dibam.cl/biblioteca_nacional.htm
 8. Chiny - National Library of China - http://www.nlc.gov.cn/english.htm
 9. Chorwacja - National and University Library - http://www.nsk.hr/
 10. Czechy - National Library in Prague - http://www.nkp.cz
 11. Dania - Royal Library - http://www.kb.dk/
 12. Estonia - National Library of Estonia - http://www.nlib.ee/inglise/indexi.html
 13. Filipiny - The National Library - http://www.nlp.gov.ph/
 14. Finlandia - Helsinki University Library - http://www.lib.helsinki.fi/english/
 15. Francja - Bibliotheque Nationale de France - http://www.bnf.fr
 16. Hiszpania - Biblioteca Nacional - http://www.bne.es
 17. Holandia - Koninklijke Bibliotheek - http://www.konbib.nl
 18. Indie - Indian National Scientific Documentation Centra (INSDOC) - http://www.nlindia.org/
 19. Indonezja - National Library of Indonesia - http://www.pnri.go.id/beranda/
 20. Iran - National Library of Iran - http://www.nli.ir/
 21. Irlandia - National Library of Ireland - http://www.nli.ie/
 22. Islandia - Landsbokasafn Islands National and University Library of Iceland - http://www.bok.hi.is/
 23. Izrael - Jewish National and University Library - http://sites.huji.ac.il/jnul/
 24. Jamajka - National Library of Jamaica - http://www.nlj.org.jm
 25. Japonia - National Diet Library - http://www.ndl.go.jp/index-e.html
 26. Kanada - National Library of Canada - http://www.collectionscanada.ca/
 27. National Library of Québec - http://www.biblinat.gouv.qc.ca
 28. Kazachstan - National Library of Kazakhstan - http://www.nlrk.kz/
 29. Kenia - National Library Services - http://www.knls.or.ke/
 30. Korea Po3udniowa - National Library of Korea - http://www.nl.go.kr/
 31. Kuba - Biblioteca Nacional José Marti -
  http://www.bnjm.cu/bnjm/espanol/index_no.asp
 32. Litwa - Martynas Mavydas National Library of Lithuania -
  http://www.lnb.lt
 33. Łotwa - National Library of Latvia - http://vip.latnet.lv/lnb/
 34. Macedonia - National and University Library -
  http://www.nubsk.edu.mk/
 35. Malezja National Library of Malaysia - http://www.pnm.my/
 36. Namibia - National Library of Namibia - http://yaotto.natlib.mec.gov.na/
 37. Niemcy - Deutsche Bibliothek - http://www.ddb.de/
 38. Norwegia - National Library of Norway - http://www.nb.no/
 39. Nowa Zelandia - National Library of New Zealand -
  http://www.natlib.govt.nz/
 40. Pakistan - National Library of Pakistan - http://www.nlp.gov.pk/
 41. Pakistan Library Network -
  http://www.planwel.edu/Research/libraries.html
 42. Panama - Biblioteca Nacional - http://www.binal.ac.pa/
 43. Papua Nowa Gwinea - National Library of Papua New Guinea -
  http://www.dg.com.pg/~ola/
 44. Peru - Biblioteca Nacional de Peru - http://www.binape.gob.pe/
 45. Portugalia - Biblioteca Nacional - http://www.bn.pt/
 46. Republika Po3udniowej Afryki - National Library of South Africa -
  http://www.nlsa.ac.za
 47. Rosja - National Library of Russia [St. Petersburg] -
  http://www.nlr.ru/eng/
 48. Russian State Library [Moskwa] - http://www.rsl.ru/
 49. Rumunia Biblioteca Nationala - http://www.bibnat.ro/
 50. Serbia - National Library of Serbia - http://www.nbs.bg.ac.yu/
 51. Singapur - National Library of Singapore - http://www.nlb.gov.sg/
 52. Słowacja - Slovak National Library - http://www.snk.sk/
 53. Słowenia - National and University Library of Slovenia -
  http://www.nuk.uni-lj.si/vstop.cgi
 54. Sri Lanka - National Library of Sri Lanka - http://www.natlib.lk/
 55. Stany Zjednoczone - Library of Congress - http://lcweb.loc.gov/
 56. National Library of Medicine - http://www.nlm.nih.gov
 57. National Agricultural Library - http://www.nal.usda.gov
 58. National Archives and Records Administration -
  http://www.nara.gov/
 59. Szwajcaria - Bibliothéque Nationale Suisse - http://www.snl.ch/
 60. Szwecja - The Royal Library - Kungliga Biblioteket - http://www.kb.se
 61. Turcja - Milli Kutuphane - http://www.mkutup.gov.tr/
 62. Ukraina - National Parliamentary Library of Ukraine -
  http://www.nplu.kiev.ua
 63. Urugwaj - Biblioteca Nacional del Uruguay -
  http://www.mec.gub.uy/agn/sni/snipc.htm
 64. Wenezuela - Biblioteca Nacional de Venezuela - http://www.bnv.bib.ve/
 65. Węgry - National Szechenyi Library - http://www.oszk.hu/eng/
 66. Wielka Brytania - British Library - http://portico.bl.uk
 67. National Library of Scotland - http://www.nls.uk
 68. National Library of Wales - http://www.llgc.org.uk/
 69. Włochy - Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II [Rzym] -
  http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
 70. Biblioteca Nazionale Centrale [Florencja] -
  http://www.bncf.firenze.sbn.it