AUTYZM. ZESPÓŁ ASPERGERA.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 2001-2012,
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki.

Oprac. Katarzyna Herich, Barbara Michałek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
AUTYZM, DZIECKO AUTYSTYCZNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE

AUTYZM - LECZENIE I PSYCHOTERAPIA

NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA AUTYZMU

ZESPÓŁ ASPERGERA - ZAGADNIENIA OGÓLNE

NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA
AUTYZM, DZIECKO AUTYSTYCZNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE
(zawiera metody badań oraz genezę autyzmu)

  KSIĄŻKI

 1. AUTYZM : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : HARMONIA, 2010. - 208 s. : il., tab. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7134-420-6
 2. AUTYZM : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 288 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-6008-300-0
 3. AUTYZM i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 160 s. ; 24 cm. - (Psychologia w Monografiach Naukowych ; 4). - ISBN 83-89120-48-8
 4. AUTYZM i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith ; tł. z ang. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - 294 s. ; 21 cm. - ISBN 83-200-3093-5
 5. CHARAKTERYSTYKA zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 281 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-227-2730-0
 6. KIEDY mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 118 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-89574-07-1
 7. LOGOPEDIA : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005. - 536 s. : il. ; 24 cm. - (Mowa i Myślenie ; 1). - ISBN 83-922781-0-0
 8. ŚWIAT pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Impuls, 2006. - 748 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-662-3
 9. WOKÓŁ autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. - 104 s. : fot. ; 24 cm. - (Każdy może być wielki). - ISBN 83-02-08923-0
 10. ZABURZENIA emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - 376 s. : tab. ; 21 cm. - ISBN 83-200-3136-2

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. AUTYZM czy nie autyzm? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29
 2. AUTYZM w literaturze naukowej / Anida Szafrańska // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Z. 9 (2005), s. 5-12
 3. AUTYZM wczesnodziecięcy / Simon Baron-Cohen // W: PSYCHOPATOLOGIA / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Colmana ; przeł. [z ang.] Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2001. - S. 63-77
 4. BADANIA różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1-2, s. 23-25
 5. BIOLOGICZNE uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25
 6. CHŁOPIEC z szafy / Danuta Wielińska // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 86-89
 7. CHOROBA sieroca i autyzm : terapia interakcji wiążących jako współprzeżywanie i obopólna gratyfikacja dziecka i dorosłego / Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 2, s. 29-50
 8. CZY dziecko głuchoniewidome może być autystyczne? / Marzenna Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304
 9. DZIECI zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327
 10. DZIECKO autystyczne : (opis przypadku) / Maria Herzyk // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 101-107
 11. DZIECKO z autyzmem jako ofiara przemocy / Ewa Pisula // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 23-36
 12. HISTORIA rozwoju dzieci autystycznych z różnych grup : (typologia O.S. Nikolskiej) / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. 33-49
 13. INTEGRACJA czy dezintegracja - dywagacje na temat integracji osób autystycznych / Aneta Garncarz // Światło i Cienie. - 2001, nr 1, s. 31-35
 14. MOŻE jeszcze nie Mount Everest - z naszych autystycznych doświadczeń wspinaczkowych / Andrzej Wolski // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 7-16 : fot.
 15. PRZEGLĄD badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183
 16. RODZICE i rodzeństwo osób autystycznych / Joanna Grochowska // Światło i Cienie. - 2001, nr 3, s. 26-30
 17. SYMPTOMY autyzmu dziecięcego / Andrzej Wolski // Światło i Cienie. - 2001, nr 3, s. 4-13
 18. ŚWIAT w rozbitym lustrze : teoria autyzmu / Vilayanur S. Ramachandran, Lindsay M. Oberman // Świat Nauki. - 2006, nr 12, s. 47-53
 19. TAJEMNICE autyzmu / J, Madelcine Nash ; tł. Grażyna Stokłosa // Światło i Cienie. - 2002, nr 4, s. 4-14
 20. TRUDNE dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009 . - S. 109-129 : Dziecko z autyzmem
 21. WOKÓŁ autyzmu : ucieczki i powroty / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 73-76
 22. WRODZONE wzorce zachowań więziotwórczych u dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 5-15
 23. WYKORZYSTANIE metody Integracji Sensorycznej jako stymulatora potencjału twórczego u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń / Piotr Sipiorski // W: STYMULOWANIE potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 225-239
 24. WYKORZYSTANIE wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych / Magdalena Koniarek, Halina Portalska, Marek Portlaski // W: POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : Impuls, 2006. - S. 409-415
 25. ZABURZENIA integracji sensorycznej u dzieci autystycznych / M. Charbicka, M. Raszewska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 49-63
 26. ZABURZENIA ze spektrum autyzmu - przegląd teorii / Paulina Gołaska // Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7
 27. ŻYCIE na obcej planecie : dorosłe osoby autystyczne - problemy, potrzeby, możliwości pomocy : część 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 2, s. 3-11
 28. ŻYCIE na obcej planecie : dorosłe osoby autystyczne - problemy, potrzeby, możliwości pomocy : część 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 3, s. 44-47
 29. ŻYCIE na obcej planecie : dorosłe osoby autystyczne - problemy, potrzeby, możliwości pomocy : część 3 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 5, s. 11-15
 30. ŻYCIE na obcej planecie : dorosłe osoby autystyczne - problemy, potrzeby, możliwości pomocy : część 4 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 6, s. 34-39AUTYZM - LECZENIE I PSYCHOTERAPIA

  KSIĄŻKI

 1. AUTYZM : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; tł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. - 319 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87957-54-2
 2. AUTYZM : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Impuls, 2009. - 214 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7587-215-6
 3. AUTYZM dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2005. - 156 s. : ryc., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-570-X
 4. AUTYZM w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - 386 s. : il. kolor. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3057). - ISBN 978-83-229-2924-7
 5. DZIECKO z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Kraków : Impuls, 2008. - 208 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-997-6
 6. MAŁE dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 172 s. ; 24 cm. - (Psychologia kliniczna). - ISBN 83-79574-87-X
 7. MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / red. Catherine Maurice; współpraca Gina Green, Stephen C. Luce ; [tł. zespół współpracowników Fundacji "Adama"]. - Warszawa : TWIGGER, 2002. - 533 s. ; 24 cm. -ISBN 83-88-904-20-5 P
 8. OMÓŻ dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston ; tł. Dorota Ściepko-Cram. - Warszawa : K. E. LIBER, 2006. - 128 s. ; 21 cm. - (Praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów). - ISBN 83-60215-17-0
 9. ŚMIECH, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor ; przeł. Renata van de Logt. - Łódź , Warszawa : Łódź : Wydawnictwo mała litera ; Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006. - 216 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-60279-06-3
 10. WCZESNA diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2011. - 304 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-931685-0-7
 11. WCZESNA interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls, 2006. - 462 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-719-2
 12. WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 181 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-235-0509-8

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. AUTYZM : czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140
 2. AUTYZM jako proces : przeciwdziałanie eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14
 3. AUTYZM wczesnodziecięcy - diagnoza, terapia / Romuald Dobrzeniecki, Tomasz Kruszewski // W: WYBRANE zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / pod red. Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego. - Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2009. - S. 291-310
 4. BADANIA nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12
 5. CHARAKTERYSTYKA dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania / Joanna Wrońska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 57-61
 6. DIAGNOZA i terapia logopedyczna dzieci autystycznych - raport z badań / Irena Polewczyk // W: ZAGADNIENIA funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Impuls, 2009. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 7). - S. 119-126
 7. DZIAŁANIA dezintegrujące i nieukierunkowane - przejawy walki z zahamowaniem ekspansji rozwojowej u dzieci autystycznych i mutystycznych / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 26-37
 8. EDUKACJA eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30-32
 9. EEG-biofeedback i możliwości jego wykorzystania we wspomaganiu terapii dzieci z autyzmem / Grażyna Rusek //W: WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 40-56
 10. HIPOTERAPIA w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara, Jadwiga Pucher // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10
 11. JACEK - diagnoza funkcjonowania i zarys programu terapeutycznego [dziecka autystycznego] / Żaneta Wójcik // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 42-46
 12. JAK nawiązać kontakt z dzieckiem autystycznym / Urszula Gurba // Światło i Cienie. - 2002, nr 4, s. 50-53
 13. KASIA - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii / Agnieszka Tchórz-Dytko // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 61-67
 14. KIERUNKI pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią : charakterystyka dziecka / Krystyna Królikowska // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 29-34
 15. KONCEPCJA diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305
 16. METODA ruchu rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2003, nr 3/4, s. 117-130
 17. METODA Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca terapię dzieci z autyzmem : studium przypadku / Ewa Łukowska // W: WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 68-85
 18. METODY wspomagające, terapeutyczne i edukacyjne w pracy z osobami z autyzmem: teoria i praktyka, prawo i etyka : międzynarodowa konferencja naukowa, Poznań, 10-11.12.2004 / Aneta Lewandowska, Katarzyna Pawelczak // Rocznik Pedagogiczny. - T. 28 (2005), s. 151-156
 19. MOJE doświadczenia z autyzmem / Małgorzata Perzanowska // Światło i Cienie. - 2002, nr 4, s. 15-19
 20. MOJE spotkania z dzieckiem autystycznym [program rewalidacji dziecka autystycznego z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębszym, bez kontaktu werbalnego] / Maria Pura // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 1-3
 21. NEUROSTYMULACJA z wykorzystaniem dźwięku w pracy z autystą / Halina Portalska, Marek Portalski // Wspólne Tematy. - 2006, nr 7-8, s. 44-48
 22. NIETYPOWE zainteresowania Mateusza : (program pracy z autystycznym chłopcem) / Edyta Kunicka // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 16-28
 23. PRACA terapeutyczna z chłopcem autystycznym / Joanna Krzos // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 77-84
 24. PRZEKROCZYĆ dźwiękiem mur autyzmu // Na Temat. - 2007, [nr 6], s. 31-37
 25. PRZERWAĆ milczenie : jak dotrzeć do osoby autystycznej za pomocą znanych metod porozumiewania się / Aneta Garncarz-Podlasko // Światło i Cienie. - 2001, nr 3, s. 33-35
 26. RAINMAN'S HOME w Wiedniu : oferta dla dorosłych osób z autyzmem / (A.K.) // Wspólne Tematy. - 2011, nr 2, s. 35-41
 27. ROLA muzykoterapii w terapii dziecka z autyzmem / Gabriela Waliczek // W: WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 57-67
 28. ROLA rodziców w terapii dziecka z autyzmem w perspektywie podejścia behawioralnego / Monika Suchowierska // W: RODZINA z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : HARMONIA, 2007. - S. 205-221
 29. STANDARD postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego / Jagoda Cieszyńska // Logopedia. - T. 37 (2008), s. 99-105
 30. STWARZANIE warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego "Uczeń jako twórca" / Zofia Dzierka, Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 39-47
 31. STYMULACJA zmysłów w pracy z dzieckiem autystycznym / Joanna Milczarek // Rewalidacja. - 2004, nr 2, s. 54-61 : fot.
 32. SZANSE dzieci z autyzmem w integracji / Małgorzata Sekułowicz // Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s. 105-112
 33. TERAPIA autyzmu - konieczność i etyczna odpowiedzialność / Renata Stefańska-Klar // Światło i Cienie. - 2001, nr 3, s. 49-55
 34. TERAPIA i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej [dziecko autystyczne w przedszkolu integracyjnym] / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, wkładka: Przed szkołą, s. (17-24)
 35. TERAPIA przytrzymywania (terapia Holding) w autyzmie / Werner Reich // Wspólne Tematy. - 2008, nr 2, s. 8-15
 36. TERAPIA SI - "naukowa zabawa" / Aleksandra Lamparska-Warchalska // Magazyn Szkolny. - Nr 3/274 (listopad 2004), s. 18-19
 37. TERAPIA trzyletniego chłopca autystycznego przez zestrajanie działań w diadzie dziecko - dorosły / Hanna Olechnowicz, Felicyta Krawczyk // W: METODY diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia, 2011. - (Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny ; 8). - S. 57-77
 38. TWÓRCZOŚĆ plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109
 39. WIELOKIERUNKOWE podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem : (optymalizacja) / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24
 40. WPROWADZIĆ dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świat relacji, porozumiewania się i myśli - model DIR/Floortime Stanleya I. Greenspana i Sereny Wieder / Robert Wiktorowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s. 9-25
 41. WYKORZYSTANIE programu komputerowego "Z Tosią przez pory roku" w pracy z autystycznym chłopcem / Sabina Synowiec // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 70-79
 42. WYKORZYSTANIE terapii kontaktowej z udziałem psów jako metody wspierającej leczenie autyzmu : refleksje terapeuty / Magdalena Buszko // W: WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 86-107
 43. WYKORZYSTANIE wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych / Magdalena Koniarek, Halina Portalska, Marek Portlaski // W: POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : Impuls, 2006. - S. 409-415
 44. ZABURZENIA komunikacji w autyzmie - podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska // Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. 36-51
 45. ZASTOSOWANIE Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii dziecka z cechami autyzmu / Anna Konieczna [i in.] // Postępy Rehabilitacji. - 2010, nr 4, s. 29-35
 46. ZASTOSOWANIE techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 17-22NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

  KSIĄŻKI

 1. DZIECKO z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. - 28 s. ; 15x21 cm. - (One Są Wśród Nas). - ISBN 978-83-62360-68-0
 2. DZIECKO z autyzmem w szkole i przedszkolu / Urszula Gałka, Ewa Pęczkowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 43 s. : il. ; 15x21 cm. - (One Są Wśród Nas). - ISBN 978-83-60475-51-5
 3. KOMPLEKSOWE wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Impuls, 2009. - 264 s. : rys. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7587-121-0
 4. MUZYKA otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : HARMONIA, 2009. - 135 s. : fot., nuty, rys., tab. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7134-303-2
 5. PROFESJONALIZM a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem : praca zbiorowa / pod red. Grażyna Kowalczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 53 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60475-79-2
 6. TWORZYĆ czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - 121 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60475-46-1
 7. USPRAWNIENIE, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jana Pileckiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. - 305 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7271-195-X
 8. WCZESNE wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 212 s. ; 24 cm

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. DZIECI autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15
 2. DZIECI z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39
 3. DZIECKO autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17
 4. DZIECKO autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53
 5. DZIECKO autystyczne i jego problemowe zachowania : oduczyć - nauczyć - uczyć : część 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 4, s. 3-10
 6. DZIECKO autystyczne i jego problemowe zachowania : oduczyć - nauczyć - uczyć : część 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 5, s. 39-47
 7. DZIECKO autystyczne i jego problemowe zachowania : oduczyć - nauczyć - uczyć : część 3 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 6, s. 12-19
 8. DZIECKO autystyczne i jego problemowe zachowania : oduczyć - nauczyć - uczyć : część 4 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 7-8, s. 65-73
 9. DZIECKO autystyczne i jego problemowe zachowania : oduczyć - nauczyć - uczyć : część 5 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 9, s. 23-31
 10. DZIECKO autystyczne i jego problemowe zachowania : oduczyć - nauczyć - uczyć : część 6 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2009, nr 10, s. 40-45
 11. DZIECKO autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91
 12. DZIECKO autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s. 26-28
 13. DZIECKO z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-32, 34-36
 14. EDUKACJA bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii / Aneta Wnuk // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 209-215
 15. FUNKCJONOWANIE dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole / Elżbieta Ciesiołkiewicz, Anna Maciejewska, Mirosława Matczak // Przegląd Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 19-21
 16. FUNKCJONOWANIE Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 34-39
 17. INTEGRACJA dziecka autystycznego w rodzinie, szkole, środowisku / Markus Lohe // Wspólne Tematy. - 2011, nr 7-8, s. 29-38
 18. INTEGRACJA małych dzieci z autyzmem z ich zdrowymi rówieśnikami / Hanna Beata Iwańczak, Jolanta Miękina, Marzanna Tybel-Ostrowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2007, nr 3, s. 51-54
 19. JAK przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 72-76
 20. KACPER - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45
 21. KATECHEZA i przygotowanie do życia sakramentalnego uczniów z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami / Agata Twardowska // W: KOMPLEKSOWE wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 169-181
 22. METODA ruchu rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszyński // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2003, nr 3/4, s. 117-130
 23. METODY i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28
 24. METODY komunikacji alternatywnej i wspomagającej w edukacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo i autystycznych : część II / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2001, nr 1, s. 3-24
 25. MOŻLIWOŚĆ edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25
 26. MÓJ pierwszy uczeń z autyzmem / Żaneta Dylikowska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 32-35
 27. NIETYPOWE zachowania Janka [edukacja dziecka autystycznego] / Dorota Puczyńska // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 35-39
 28. OPIEKA nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Jolanta Rybska-Klapa // W: SZKOŁA w nauce i praktyce edukacyjnej / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - T. 2. - S. 195-210
 29. PODSTAWY terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332
 30. PRACA z dziećmi autystycznymi w St. Colman's / Klaudia Mirosław // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56
 31. PROGRAM adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej / Dorota Cerek // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 52-56
 32. SPECYFIKA pracy nauczyciela wf : z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42
 33. STANDARDY postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego w autyzmie dziecięcym : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / Bożena Balik [i in.] // W: STANDARDY postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 157-186
 34. STOSOWANA analiza zachowania jako metoda pracy terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem w szkole integracyjnej : współpraca z rodzicami / Rafał Kawa // W: RODZINA z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : HARMONIA, 2007. - S. 223-238
 35. SYSTEM terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA / Katarzyna Hamerlak // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36, 38
 36. SZKOŁA dla dzieci z autyzmem : relacje stażystki z duńskiej Kollegievejens Skole w Aalborgu / Małgorzata Gambin // W: WSPOMAGANIE rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. 108-115
 37. UCZEŃ autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-96
 38. UCZEŃ z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36
 39. UCZEŃ ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona Nitychoruk-Piekarz // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69
 40. UCZYĆ mimo wszystko [dziecko z autyzmem] / Barbara Zieńko // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 100-104
 41. UWARUNKOWANIA osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych / Katarzyna Patyk // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77
 42. WYBRANE aspekty psychologiczno-dydaktyczne katechizacji dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych / Anna Zellma // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 3-12
 43. WYKORZYSTANIE Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej : zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301
 44. ZABURZENIA autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68
 45. ZABURZENIA psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm : zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20
 46. ZASTOSOWANIE komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379
 47. ZESPOŁOWA praca w kuchni jako warsztat działań z osobistym zaangażowaniem w szkole dla młodzieży z autyzmem / Felicyta Krawczyk, Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 79-99
 48. ŻYĆ wśród ludzi - społeczne aspekty funkcjonowania dzieci z autyzmem / Magdalena Charbicka, Maria Raszewska // W: TWORZYĆ czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - S. 41-48PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA AUTYZMU

  KSIĄŻKI

 1. AUTYZM i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. - 160 s. ; 24 cm. - (Psychologia w monografiach naukowych ; 4). - ISBN 83-89120-48-8
 2. DZIECKO chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls, 2007. - 399 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7308-780-4
 3. UMIEJĘTNOŚCI komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - 206 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7271-448-0

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. AUTYZM a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23
 2. CZY osoby dotknięte autyzmem mogą mieć uzdolnienia? / Renata Lisak, Ewa Frączek // Światło i Cienie. - 2004, nr 4, s. 47-50 : il.
 3. DOROSŁE osoby z autyzmem - refleksje praktyka / Alina Perzanowska // W: CZAS na dialog! : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego : Kraków, 13-14 grudnia 2008 / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 85-92
 4. DYLEMATY i sukcesy rodziców dziecka z autyzmem / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2009, nr 7-8, s. 99-103
 5. FUNKCJONOWANIE psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44
 6. GENIALNI autyści : prawda czy mit? / Małgorzata Sekułowicz // W: W STRONĘ podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. - Kraków : Impuls, 2008. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 4). - S. 151-165
 7. INTEGRACJA czy dezintegracja - dywagacje na temat integracji osób autystycznych / Aneta Garncarz // Światło i Cienie. - 2001, nr 1, s. 31-35
 8. JAK matki spostrzegają swoje dzieci z autyzmem? : jakościowa analiza wypowiedzi matek / Ewa Pisula, Agnieszka Mazur // W: RODZINA z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : HARMONIA, 2007. - S. 47-72
 9. KOMPETENCJE społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-41
 10. MOCNE strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56 : il.
 11. NEURONY i roboty kontra autyzm / Mark Turner // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 68-71
 12. NIEBEZPIECZNE, niezrozumiane : stereotypie ruchowe i zachowania o charakterze natręctw u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz autystycznych : część 1 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 10, s. 3-13
 13. NIEBEZPIECZNE, niezrozumiane : stereotypie ruchowe i zachowania o charakterze natręctw u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz autystycznych : część 2 / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. - 2006, nr 11-12, s. 33-45
 14. OPIEKA nad dzieckiem z autyzmem elementem systemu pomocy społecznej / Aneta Lew // W: KIERUNKI zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 211-221
 15. ORGANIZACJA psychiczna dziecka z autyzmem : psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances Tustin / Diana Senator // Psychoterapia. - 2006, nr 3, s. 33-41
 16. PERCEPCJA sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226
 17. POCZUCIE umocnienia u rodziców dzieci z autyzmem / Anna Banasiak // W: OPIEKA i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 173-182
 18. PROBLEMY studentów z cechami autyzmu / Renata Stefańska-Klar // Światło i Cienie. - 2001, nr 3, s. 21-25
 19. PRZECIW społecznemu wykluczeniu : działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością - przykład Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu / Małgorzata Skórczyńska // W: POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : Impuls, 2006. - S. 363-372
 20. PRZYGOTOWANIE młodzieży z autyzmem do podejmowania aktywności zawodowej / Andrzej Wolski // W: KOMPLEKSOWE wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 197-217
 21. PSYCH-net - psychologia w internecie [autyzm dziecięcy] / Adam Tarnowski // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 3, s. 71-76
 22. PSYCHOSPOŁECZNA sytuacja rodzeństwa dzieci z autyzmem / Maria Gocal // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 55-62
 23. PSYCHOSPOŁECZNA sytuacja rodziny dziecka z autyzmem : etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266
 24. PSYCHOSPOŁECZNE koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7
 25. RADZENIE sobie matek z ograniczeniami jakie niosą zespół Downa oraz autyzm ich dzieci / Teresa Borowska // W: WĄTKI zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2235). - S. 79-90
 26. RÓŻNICE międzypłciowe w poziomie rozwoju wybranych zdolności u dzieci z autyzmem w wieku 4-9 lat / Ewa Pisula, Michał Waligórski // Studia Psychologiczne. - 2004, t. 42, z. 3, s. 67-75
 27. STRES i depresja u matek a zachowanie dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji / Ewa Pisula // Przegląd Psychologiczny. - 2004, nr 3, s. 291-304
 28. STRES u dziecka autystycznego / Katarzyna Niewiaromska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2010, nr 4, s. 48-49
 29. SYSTEM wsparcia osób z autyzmem i ich rodzin na Mazowszu / Agnieszka Deja // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 2, s. 55-72
 30. SYTUACJA dziecka autystycznego w Domu Pomocy Społecznej / Maria Herzyk // Rewalidacja. - 2001, nr 1, s. 99-103
 31. W ŚWIECIE masek, czyli o tym, jak osoby z autyzmem spostrzegają ludzką twarz / Monika Dekowska, Piotr Jaśkowski // Roczniki Psychologiczne. - T. 14, nr 1 (2011), s. 91-125
 32. WYBRANE formy wsparcia społecznego dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin / Anida Szafrańska // Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne. - Z. 11 (2007), s. 16-27
 33. WYPALENIE zawodowe u terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z autyzmem / Ewa Pisula, Małgorzata Piętka // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2005, nr 1, s. 139-151
 34. ZABAWY dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34
 35. ZABURZENIA w percepcji świata społecznego u dzieci z autyzmem / Barbara Winczura // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2002, nr 3/4, s. 25-36ZESPÓŁ ASPERGERA - ZAGADNIENIA OGÓLNE

  KSIĄŻKI

 1. AUTYZM i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith ; tł. z ang. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. - 294 s. ; 21 cm. - ISBN 83-200-3093-5
 2. WCZESNA interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls, 2006. - 462 s. : il., mapy, wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7308-719-2
 3. ZESPÓŁ Aspergera / Tony Attwood ; przekł. Małgorzata Łamacz. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2006. - 182 s. ; 24 cm . - ISBN 83-7298-991-5
 4. ZESPÓŁ Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; [tł. Marta Umińska i Krzysztof Umiński]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja SYNAPSIS, 2006. - 386 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88839-38-1

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. ANALFABECI emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Charaktery. - 2012, nr 1, s. 76-80 : fot.
 2. DZIECI z Zespołem Aspergera / Katarzyna Marchewka // Światło i Cienie. - 2002, nr 4, s. 41-44
 3. DZIECKO 5-letnie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera : (opis przypadku) / Beata Grzelczak // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 22-32
 4. DZIECKO autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95
 5. DZIECKO z Zespołem Aspergera / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2005, nr 3, s. VIII
 6. DZIEWCZĘTA i kobiety z zespołem Aspergera - sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 18-22
 7. DZIEWCZYNKA z chłopięcym umysłem / oprac. Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2009, nr 2, s. 30-31
 8. GENIALNI autyści : prawda czy mit? / Małgorzata Sekułowicz // W: W STRONĘ podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik. - Kraków : Impuls, 2008. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 4). - S. 151-165
 9. KIEDY Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkinson ; tł. Aleksander Król // Charaktery. - 2008, nr 12, s. 72-76
 10. MOCNE strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56 : il.
 11. NA imię mam Aspie / Krystyna Milewska // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 66-69
 12. OBRAZ zaburzeń językowych u chłopca z zespołem Aspergera i schizofrenią / Agnieszka Jęczeń // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 249-266
 13. POZNAWANIE dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 87-91
 14. RODZINA a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska // Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7
 15. STANDARD postępowania logopedycznego w przypadku zespołu Aspergera / Marta Korendo // Logopedia. - T. 37 (2008), s. 107-115
 16. WYBRANE aspekty psychologiczno-dydaktyczne katechizacji dzieci autystycznych z zespołem Aspergera w klasach integracyjnych / Anna Zellma // Katecheta. - 2003, nr 10, s. 3-12
 17. WYBRANE zaburzenia behawioralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne / Karina Szafrańska // W: HORYZONTY rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : Difin, 2011. - (Engram). - S. 279-290
 18. ZESPÓŁ Aspergera - aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2009, nr 10, s. 64-68
 19. ZESPÓŁ Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg : inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-25NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA

  KSIĄŻKI

 1. DZIECKO z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. - 28 s. ; 15x21 cm. - (One Są Wśród Nas). - ISBN 978-83-62360-68-0
 2. UCZEŃ z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : Impuls, 2010. - 52 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7587-448-8

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. DOBRE praktyki - metody pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera : czyli terapeutyczna rola plastyki w procesie edukacji / Anna Majchrzak // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 48, s. 8
 2. DZIECKO autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95
 3. DZIECKO z ADHD i zespołem Aspergera w szkole : co pomaga we wspieraniu dziecka, a co stanowi przeszkodę (na podstawie doświadczeń własnych oraz rodziców uczestniczących w www.forum.adhd.org.pl) / Halina Kantor // W: SZKOŁA na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. - S. 154-159
 4. DZIECKO z zespołem Aspergera w szkole / Dorota Nowacka // Magazyn Szkolny. - Nr 1/321 (styczeń 2009), s. 26
 5. DZIECKO z zespołem Aspergera w szkole powszechnej / Maria Chmielewska // W: WYBRANE zagadnienia pedagogiki rewalidacyjnej / pod red. Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego. - Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2009. - S. 311-325
 6. GENIUSZ może być nienormalnością - nauczanie osób z Zespołem Aspergera / Temple Grandin // Światło i Cienie. - 2004, nr 4, s. 51-55 J
 7. AK pomagać uczniom z zespołem Aspergera w szkole? / Jolanta Gęsiarz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 2, s. 49-51
 8. NIEPROSTE życie z Aspergerem (cz. 1) / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97
 9. POCZĄTKI pracy nauczyciela z dzieckiem z Zespołem Aspergera / Maria Owczarek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2011, nr 4, s. 43-46
 10. SYTUACJA dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej : szanse i utrudnienia w dobie inkluzji / Małgorzata Sekułowicz // W: PEDAGOGIKA specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / [red. Monika Bielska-Łach]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 434-447
 11. SZKOŁA wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 204-217
 12. TUTAJ jestem sobą : metody pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera umożliwiające integrację i wsparcie w świetlicy terapeutycznej / Marta Twardoch // W: SZKOŁA na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2009. - S. 166-168
 13. UCZEŃ ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona Nitychoruk-Piekarz // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69
 14. ZABURZENIA psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm : zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20
 15. ZESPÓŁ Aspergera - wyzwanie dla nauczycieli / Justyna Pilecka-Zouaidia // Katecheta. - 2009, nr 12, s. 64-68