CHOROBA ALZHEIMERA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 1990-2003)
Oprac. Barbara Michałek
KSIĄŻKI

 1. ALZHEIMER Europe : 6 konferencja, Warszawa - kwiecień 1996 : materiały pokonferencyjne / red. Grzegorz Bączkowski. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 1997. - 191 s.
 2. CHOROBA Alzheimera / Hubert Aupetit ; tł. Katarzyna Nowicka-Sieroszewska ; [konsultacja oraz posłowie do wyd. pol. Katarzyna Kuhn]. - Warszawa : W.A.B., 1998. - 192 s.
 3. CHOROBA Alzheimera / pod red. Jerzego Leszka ; [aut. Luigi Amaducci i in.]. - Wrocław : "Volumed", cop. 1998. - XV, 257 s.
 4. CHOROBA Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie / Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek, Joanna Rymaszewska. - Wrocław : "Continuo", 2002. - 70 s.
 5. CHOROBA Alzheimera : poradnik dla chorych i opiekunów / Gaby Schwarz ; z jęz. niem. tł. Sławomir Michalak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002. - 118 s.
 6. CHOROBA Alzheimera : troska o dziś i jutro / Sharon Fish ; [przekł. z ang. Agata Matyjaszkiewicz]. - Warszawa : "Vocatio", 284 s.
 7. CHOROBY otępienne - teoria i praktyka / Jerzy Leszek. - Wrocław : "Continuo", 2003. - 554 s.
 8. DOSKONALENIE umiejętności i jakości opieki nad osobami z chorobą Alzheimera / [oprac., tł. Mirosława Wojciechowska i Alicja Sadowska]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 2001. - VI, 109 s.
 9. JAK radzić sobie z chorobą Alzheimera / [red. merytor. Tomasz Gabryelewicz, Maria Barcikowska ; aut. Maria Barcikowska i in.] ; Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. - Warszawa : PSPOzCA, [1994]. - 94 s.
 10. JAK radzić sobie z chorobą Alzheimera : poradnik dla opiekunów / red. Alicja Sadowska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 1998. - 112 s,
 11. METABOLIZM tlenowy w zespołach otępiennych pierwotnie zwyrodnieniowych i w zespole Downa / Elżbieta Sibińska ; [Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego]. - Łódź : WAM, 1997. - 161 s.
 12. MÓZG a starzenie / Joanna Strosznajder, Mirosław Mossakowski. - Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", 2001. - 195 s.
 13. STARZENIE się ośrodkowego układu nerwowego : X Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 1993 / pod red. Stanisława Wolfartha. - Kraków : IF PAN, 1993. - 133 s.
 14. ZMIANY neuropatologiczne odpowiadające chorobie Alzheimera u ofiar wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych / Paweł Krajewski. - Warszawa : Akademia Medyczna, 2003. - 123 s.
 15. ZROZUMIEĆ chorobę : poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera / [Alicja Sadowska, Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska ; Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera]. - Warszawa : "Med Media", 2003. - S. 3-22.

 16. ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 17. ALZHEIMER'S disease : its origin at the membrane, evidence and questions / René Buchet, Sławomir Pikuła // Acta Biochimica Polonica. - 2000, nr 3, s. 725-733.
 18. ApoE polymorphism in Polish patients with Alzheimer's disease / [aut.] Maciej M. Lalowski [i in.] // Acta Neurobiologiae Experimentalis. - 1998, nr 1, s. 65-68.
 19. b-amyloid a choroba Alzheimera / Adam A. Gołąbek // Wszechświat. - 1997, z. 9, s. 211-216.
 20. BIAŁKA choroby Alzheimera / Agnieszka Piekiełko // Postępy Biochemii. - 1999, nr 2, s. 116-122.
 21. BIAŁKO amyloidowe w patogenezie choroby Alzheimera / Marek Jurgowiak // Kosmos. - 1996, nr 1, s. 123-132.
 22. BIAŁKO amyloidu a choroba Alzheimera / Denis J. Selkoe ; tł. E. Bartnik // Świat Nauki. - 1992, nr 1, s. 38-46.
 23. BIAŁKO mózgu - klucz do zagadki choroby Alzheimera / J.L. Marx ; tł. z ang. Piotr Pruszczyk // Problemy. - 1990, nr 5, s. 55-58.
 24. BUDOWA i rola białka tau / Marta Baksalerska-Pazera, Grażyna Niewiadomska // Postępy Biochemii. - 2002, nr 4, s. 287-295.
 25. CHOROBA Alzheimera a schorzenia pokrewne / Maria Barcikowska, Maria Desperat // Kosmos. - 1999, nr 2, s. 187-192.
 26. CHOROBA Alzheimera jako problem jednostkowy i społeczny / Elżbieta Trafiałek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2002, nr 7, s. 75-84.
 27. CHOROBA Alzheimera - rola białka amyloidowego / Marek Jurgowiak // Biologia w Szkole. - 1998, nr 3, s. 150-156.
 28. CHOROBA Alzheimera - rosnący problem medyczny, społeczny i rodzinny // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 57-60.
 29. CHOROBA Alzheimera wyzwaniem dla współczesności / Elżbieta Trafiałek // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2002, nr 4, s. 69-79.
 30. DIAGNOSTYKA choroby Alzheimera / Tim Beardsley ; [tł. z ang.] // Świat Nauki. - 1995, nr 4, s. 8-9.
 31. DILATATION of the lateral part of the transverse fissure of the brain in Alzheimer's disease / oprac. Olgierd Narkiewicz [i in.] // Acta Neurobiologiae Experimentalis. - 1993, nr 3, s. 457-465.
 32. DOM dla seniorów z chorobą Alzheimera : nowatorski model opieki stacjonarnej // Wspólne Tematy. - 2003, nr 10, s. 3-10.
 33. DYSREGULATION of calcium in Alzheimer's disease / Maria Brzyska, Danek Elbaum // Acta Neurobiologiae Experimentalis. - 2003, nr 3, s. 171-183.
 34. FARMAKOTERAPIA choroby Alzheimera u schyłku XX wieku / Jerzy Vetulani // Wszechświat. - 1999, z. 4, s. 59-62.
 35. GRUPY wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera : doświadczenia własne / Agnieszka Turkot, Szmon Najdychor // Psychoterapia. 2001, nr 2, s. 47-54.
 36. HIPOKAMP a zaburzenia pamięci w chorobie Alzheimera i starzeniu się / Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś // Kosmos. - 1993, nr 2, s. 453-472.
 37. KOCIA kołyska kluczem do choroby Alzheimera? / Paweł Liberski // Nauka i Przyszłość. - 1997, nr 8, s. 6.
 38. KOMUNIKACJA z chorymi na chorobę Alzheimera / Andrzej Zięba, Izabella Horbulewicz-Mokrzycka, Dominika Dudek // Psychoterapia. - 2001, nr 4, s. 59-63.
 39. LIPID metabolism parametres in patients with Alzheimer's disease and their first degree relatives / [aut.] Krzysztof Czyżewski [i in.] // Acta Neurobiologiae Experimentalis. - 2001, nr 1, s. 21-26.
 40. MODELOWA mysz [badania nad chorobą Alzheimera] / D. Erickson ; [tł.] // Świat Nauki. - 1991, nr 3, s. 11.
 41. MYSZY, które się nie sprawdziły [modele biologiczne choroby Alzheimera] / John Rennie ; [tł.] // Świat Nauki. - 1992, nr 8, s. 6-8.
 42. O PAMIĘCI i jej perfidnym wrogu - chorobie Alzheimera / Ignacy Z. Siemion // Wiadomości Chemiczne. - 2000, nr 9/10, s. 915-923.
 43. OTĘPIENNA układanka / Peter H. St George-Hyslop ; tł. z ang. Andrzej Bidziński // Świat Nauki. - 2001, nr 2, s. 56-63.
 44. PERSPEKTYWA współmażonka [małżeństwo a choroba Alzheimera] / Patricia Beaudoin ; tł. Zdzisław Korkuć // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2002, nr 7, s. 95-102.
 45. PERSPEKTYWY terapii choroby Alzheimera / Jerzy Vetulani // Wszechświat. - 2003, z. 1/3, s. s. 13-18.
 46. POZNAWCZE ujęcia zaburzeń pamięci operacyjnej w chorobie Alzheimera / Krzysztof Jodzio, Sabina Lenart // Roczniki Psychologiczne. - T. 6 (2003), s. 77-90.
 47. PRZYCZYNA choroby Alzheimera / Tim Beardsley ; [tł.] // Świat Nauki. - 1994, nr 1, s. 11-12.
 48. RODZINA i chorzy na chorobę Alzheimera : trudna droga do wspólnego przebycia / Denise Lallich-Domenach ; tł. Zdzisław Korkuć // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2002, nr 7, s. 85-93.
 49. USTALENIE standardów : brytyjski test na Chorobę Alzheimera / David Paterson ; [tł. z ang.] // Świat Nauki. - 1995, nr 8, s. 21.
 50. WYROK Sądu Ostatecznego? [Choroba Alzheimera] / Deborah Erickson ; [tł.] // Świat Nauki. - 1992, nr 10, s. 100-101.

 51. STRONY INTERNETOWE


 52. ALZHEIMER-ASSOCIATION- http://www.alz-nca.org/
 53. ALZHEIMER-EUROPE - http://www.alzheimer-europe.org/
 54. NATIONAL ALZHEIMER ASSOCIATION - http://www.alz.org/
 55. POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA - POLSKA FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA - http://www.alzheimer.pl/
 56. RES MEDICA. Internetowy Serwis Medyczny - http://www.resmedica.pl/almanach0007.html
 57. SEKCJA PSYCHOGERIATRII I CHOROBY ALZHEIMERA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO - http://jarlacz.webpark.pl/#
 58. STOWARZYSZENIA - http://samisobie.clan.pl/ALZ/stowarzy.htm