Ada Lovelace (1815-1852) - pierwsza programistka, poetka.

"Imagination is the Discovering Faculty, pre-eminently. It is that which penetrates into the unseen worlds around us, the worlds of Science."

"Wyobraźnia to przede wszystkim Odkrywanie. Jest ona tym, co wnika w niewidzialne światy wokół nas, światy Nauki."

Ada Lovelace (źródło)

 

Więcej: