Motywy literackie i filmowe

 

Bibliografia podmiotowa Motywy literackie i filmowe, mogąca posłużyć jako podstawa do opracowania prezentacji maturalnej z języka polskiego.

Na stronach 138 - 140 indeks haseł.

 

 Motywy literackie i filmowe (format pdf; 944 KB)