Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zaprasza nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców oraz inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji do udziału w II edycji bezpłatnych kursów online.

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także nauczycieli świetlic, pedagogów szkolnych i terapeutów na bezpłatne warsztaty System Edukacji PUS "Pomyśl - Ułóż – Sprawdź". Edukacja matematyczna i myślenie logiczne.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli wraz ze swoimi podopiecznymi na cykl zajęć w ramach programu "Magiczna moc książek".

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów na bezpłatne zajęcia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego 2018 r.)

Ruszył nabór na I edycję bezpłatnych kursów e-learningowych z zakresu TIK.

Najnowszy numer półrocznika jest już dostępny w wersji online.

Projekt Certyfikat Wielkiej Ligi "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo" w roku szkolnym 2017/2018.